Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa poszukuje osób chętnych do pracy w charakterze edukatora/ki

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa

poszukuje osób chętnych do pracy w charakterze

edukatora/ki w Dziale Edukacji Muzealnej
do prowadzenia zajęć z historii, historii sztuki, kultury, teatru, filozofii oraz zajęć interdyscyplinarnych.

Poszukujemy osób pomysłowych i twórczych, posługujących się technikami warsztatowymi z różnych obszarów -  animacji kultury, pedagogiki teatralnej i działań performatywnych; doświadczonych w prowadzeniu zajęć dla grup zorganizowanych, w tym dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dla dorosłych. Zależy nam na współpracownikach dyspozycyjnych w tygodniu (godziny pracy szkół i przedszkoli), sumiennych i punktualnych. Od kandydatów oczekujemy znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. Znajomość innych języków obcych mile widziana. Osobom z biegłym angielskim chętnie zaproponujemy prowadzenie zajęć dla grup anglojęzycznych.

Oferujemy:

 • pracę na umowę zlecenie w ciekawym i inspirującym miejscu
 • możliwość udziału w szkoleniach z zakresu edukacji muzealnej
 • przyjazną i twórczą atmosferę


CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszego postępowania rekrutacyjnego oraz dla  przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa) przez okres najbliższych 6 miesięcy".

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres mailowy: paulina.organisciak-kwiatkowska@lazienki-krolewskie.pl, temat: edukator - praca; do dnia 1 września 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami po 1 września.

Gwarantujemy pełną poufność zgłoszeń.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

 • Administratorem przetwarzanych danych osobowych Kandydata jest: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa - reprezentowane przez Dyrektora Muzeum;
 • Kandydaci mogą skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie pod adresem adres e-mail: iod@lazienki-krolewskie.pl;
 • Podanie danych osobowych przez Kandydata w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Kandydata innych danych jest dobrowolne;
 • Dane osobowe Kandydata przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia
  4 maja 2016 r.);
 • Dane osobowe kandydata w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy, natomiast inne dane w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
 • Muzeum będzie przetwarzało dane osobowe Kandydata, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli Kandydat wyrazi na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
 • Dane osobowe kandydata będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, w przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez okres 9 miesięcy;
 • Nie przekazujemy danych osobowych Kandydata poza Europejski Obszar Gospodarczy;
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Kandydatowi prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania (poprawienia), usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa;
 • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Kandydatowi prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem;
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Muzeum przysługuje Kandydatowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.