Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisko: kurator zbiorów przyrodniczo-łowieckich w Oddziale Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa

poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisko:

kurator zbiorów przyrodniczo-łowieckich
w Oddziale Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa


Od kandydatów oczekujemy:

 1. Wykształcenia wyższego, kierunkowego z zakresu nauk o zwierzętach lub o profilu przyrodniczym;
 2. Znajomości dokumentów prawnych Prawo Ochrony Środowiska, Prawo Łowieckie;
 3. Szerokiej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych;
 4. Znajomości obsługi komputera (pakiet Office) oraz urządzeń biurowych;
 5. Samodzielności w podejmowaniu decyzji;
 6. Umiejętności pracy w zespole.

Mile widziane:

 1. Znajomość jęz. ang. na poziomie min. B2;
 2. Prawo jazdy kat. B.

Zakres obowiązków:

 1. Gromadzenie, opracowywanie zbiorów działu przyrodniczo-łowieckiego;
 2. Kompleksowa opieka nad zbiorami działu;
 3. Prowadzenie dokumentacji działu;
 4. Prowadzenie spraw związanych z ruchem muzealiów;
 5. Przygotowanie merytorycznych opracowań na potrzeby Muzeum z zakresu tematyki prowadzonego działu;
 6. Popularyzacja zbiorów Muzeum;
 7. Ścisła współpraca z pozostałymi działami Muzeum.

 

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszego postępowania rekrutacyjnego oraz dla  przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa) przez okres najbliższych 6 miesięcy".

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres mailowy: rekrutacja@lazienki-krolewskie.pl, temat: kurator zbiorów do dnia 20 września 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Gwarantujemy pełną poufność zgłoszeń.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

 • Administratorem przetwarzanych danych osobowych Kandydata jest: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa – reprezentowane przez  Dyrektora Muzeum;
 • Kandydaci mogą skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie pod adresem adres e-mail: iod@lazienki-krolewskie.pl;
 • Podanie danych osobowych przez Kandydata w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Kandydata innych danych jest dobrowolne;
 • Dane osobowe kandydata przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.);
 • Dane osobowe kandydata w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy, natomiast inne dane w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
 • Muzeum będzie przetwarzało dane osobowe Kandydata, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli kandydat wyrazi na to zgodę, która może zostać odwołana
  w dowolnym czasie;
 • Dane osobowe kandydata będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, w przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez okres 6 miesięcy;
 • Nie przekazujemy danych osobowych  kandydata poza Europejski Obszar Gospodarczy;
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Kandydatowi prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania (poprawienia), usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa;
 • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Kandydatowi prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem;
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Muzeum przysługuje Kandydatowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.