Słowa klucze: ogród, historyczne style ogrodowe, rezydencja, fauna, flora, zegary, mapa, kompas, lornetka, orientacja w terenie.

Uczniowie, uzbrojeni w mapy, lornetki oraz kompasy, wyruszą poznawać łazienkowski ogród. Uczestnicząc w grze terenowej, szukać będą zadań ukrytych wzdłuż trasy wytyczonej na mapie. Dzięki aktywnej formie zwiedzania poznają florę i faunę Łazienek Królewskich oraz odkryją różne style ogrodowe.

UCZNIOWIE:

  • wezmą udział w grze terenowej,
  • poznają genezę i historię łazienkowskiego ogrodu,
  • dowiedzą się, jakie gatunki roślin znajdują się w ogrodzie i jakie zwierzęta go zamieszkują,
  • poznają style ogrodowe,
  • będą potrafili korzystać z mapy, kompasu i lornetki.