Słowa klucze: ogród, historia, czas, zegar, Omfalos, pępek świata, pomnik.

Czy marzyliście kiedyś o podróży w czasie? W Łazienkach Królewskich jest to możliwe! Wyposażeni w specjalne mapy udamy się na wyprawę szlakiem zegarów słonecznych, by wspólnie poznać dawne dzieje Łazienek. Spróbujemy odnaleźć pępek świata i odszukać najstarsze drzewo, które może pamiętać czasy Stanisława Augusta.

UCZNIOWIE:

  • poznają historię Łazienek Królewskich,
  • poćwiczą spostrzegawczość podczas wyszukiwania odpowiedzi do zadań gry,
  • nauczą się, jak poruszać się z mapą i jak rozpoznać najstarsze okazy łazienkowskich drzew.

Przejdź do formularza zgłoszeniowego dla grup