Lekcje muzealne online dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej to przewodnik po XVIII-wiecznym świecie sztuki oraz panujących wówczas obyczajach i modzie. Polecamy również zajęcia, podczas których dzieci wspólnie przeniosą się w świat bajek i mitów.

Lekcje zdalne, 40-minutowe, odbywać się będą przy pomocy programu umożliwiającego łączenie się online. Link do zajęć wygenerowany zostanie przez Muzeum i wysłany opiekunowi grupy. Zgłoszenia przyjmowane są przez poniższy formularz (na dole strony). Koszt: 1 zł / osoba, opiekunowie - bezpłatnie. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem lekcji online. Dodatkowe informacje: tel. 504 243 783, mail: edukacja@lazienki-krolewskie.pl

TEMATY ZAJĘĆ ZDALNYCH

KLASY I-VI

Zostań nadwornym artystą

Słowa klucze: nadworny artysta, mecenat, Marcello Bacciarelli, André le Brun, malarnia, skulptornia.

Stanisław August poświęcał wiele uwagi i czasu sztukom pięknym. Na jego dworze powstawały wybit­ne dzieła malarskie i rzeźbiarskie. W ten sposób król realizował przemyślany program ideowy. Naszymi przewodnikami po XVIII-wiecznym świecie sztuki będą królewscy artyści: Marcello Bacciarelli i André Le Brun.

Sekrety Starej Oranżerii

Słowa klucze: ogród zimowy, galeria rzeźby, teatr, egzotyka, symbolika roślinna, laur, flora, zmysły.

Podczas lekcji, łączącej w sobie świat flory oraz sztukę, postaramy się odkryć, do czego służyła Stara Oranżeria. Dowiemy się, jak daleko wstecz sięga moda na uprawę egzotycznych roślin. Poznamy również historię i różnorodne funkcje Starej Oranżerii.

Poznaj króla

Słowa klucze: króla, koronacja, elekcja, herb, insygnia, portret, ceremoniał, dwór.

Stanisław August, podobnie jak inni władcy Europy, był często portretowany. Jak chciał być postrzegany i co chciał o sobie powiedzieć? Odbywając wirtualny spacer po pałacowych wnętrzach, spróbujemy odnaleźć symbole władzy monarchy. Od­wołując się do jego biografii, poznamy królewskie życie w XVIII wieku.

Moda dworska

Słowa klucze: peruka, wachlarz, maska, frak, żupan.

Udamy się w niezwykłą podróż do świata mody XVIII wieku, gdzie "nie widywało się nic innego jak tylko pudrowane peruki, krótkie culotte, pantofle z klamrami i suknie na paniers". Porównamy modę francuską i tradycyjny strój polski epoki oświecenia, a także poznamy sekretny język wachlarzy, który królował na XVIII-wiecznych salonach.

Bajka zamiast lekcji

Słowa klucze: bajka, mit, legenda, alegoria, tradycja, wielokulturowość, Ignacy Krasicki.

Wspólnie przeniesiemy się w świat bajek i mitów, których bohaterowie uosabiają ludzkie wady i zalety. Wykorzystując techniki dramowe, wcielimy się w ich role, by poznać kierujące nimi emocje i motywacje. Omówimy również sylwetkę księcia polskich poetów, Ignacego Krasickiego.

KLASY IV-VI

Obiady czwartkowe

Słowa klucze: mecenat, oświecenie, klasycyzm, obiady czwartkowe.

Lekcja poświęcona będzie uczestnikom słynnych obiadów czwartkowych. Poznamy ich sylwetki i usły­szymy o ich zasługach. Wcielając się w role królewskich gości, podyskutujemy o wielkich i małych sprawach oświece­niowej Rzeczypospolitej.

Obyczajowość dworu królewskiego

Słowa klucze: etykieta, ceremoniał, dwór królewski, savoir vivre.

Jakie reguły zachowania obowiązywały na dworze króla Stanisława Augusta? Czy łatwo było się ich nauczyć? Podczas zajęć poznamy zasady ceremoniału dworskiego i spróbujemy odnaleźć jego współczesne echa. Dowiemy się, czy w życiu codziennym również obowiązuje kodeks dobrego zachowania i kiedy należy go przestrzegać.

Konstytucja 3 maja

Słowa klucze: wolna elekcja, liberum veto, Sejm Wielki, Konstytucja 3 maja, trójpodział władzy, konfederacja targowicka, rozbiory.

Czym była pierwsza europejska konstytucja? Jaką rolę odegrał Stanisław August
w procesie tworzenia ustawy zasadniczej? Porównując pierwszy tekst ustawy rządowej i współczesną polską konstytucję, postaramy się odpowiedzieć na te i inne pytania, doty­czące sytuacji politycznej i społecznej w Rzeczypospolitej w XVIII wieku.

Odkrycia i wynalazki

Słowa klucze: oświecenie, król, szlachcic, archiwum, patent, postęp.

Czym jest odkrycie a czym wynalazek? Aby się o tym przekonać, udamy się w niezwykłą podróż balonem do XVIII-wiecznej Francji. Wspólnie przygotujemy przegląd przełomowych odkryć oświecenia i sprawdzimy, które z nich funkcjo­nują do dzisiaj.

Mity nie tylko greckie

Słowa klucze: mit, symbol, atrybut, kontynent, heros, wielokulturowość.

Jak możemy poznać mity nieistniejących cywilizacji? Dzięki sztukom plastycznym, teatralnym i poezji. Aby odkryć najstarsze mitologie, wybierzemy się w wirtualną podróż do dalekich zakątków glo­bu.