Władcom z dynastii Wettynów poświęcone są lekcje muzealne online, towarzyszące wystawie "Splendor władzy. Wettynowie na tronie Rzeczypospolitej". Bezcenne eksponaty, omawiane podczas zajęć, przybliżą uczniom Augusta II i Augusta III oraz czasy ich panowania.

Lekcje zdalne, 40-minutowe, odbywać się będą przy pomocy programu umożliwiającego łączenie się online (ZOOM). Link do zajęć wygenerowany zostanie przez Muzeum i wysłany opiekunowi grupy. Koszt: 12 zł / osoba, opiekunowie - bezpłatnie. Zgłoszenia przyjmowane są przez poniższy formularz - przejdź do formularza rezerwacji dla grup.

Oferta lekcyjna dostępna jest dla uczniów z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu, intelektualnymi oraz w spektrum autyzmu. Prosimy o podanie informacji o specjalnych potrzebach w formularzu zgłoszeniowym, w rubryce "Uczestnicy z niepełnosprawnościami", zaś w przypadku konieczności tłumaczenia zajęć na Polski Język Migowy - w rubryce "Pytania do organizatora".

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem lekcji. Dodatkowe informacje: rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl, tel. (+48) 504 243 783.

W KRÓLEWSKIM SKARBCU
Lekcja dla klas I-III szkoły podstawowej

W Dreźnie, w specjalnie przygotowanym skarbcu, władcy, o których opowiada wystawa, zgromadzili wiele niezwykłych dzieł sztuki. Na ekspozycji w Łazienkach Królewskich znaleźć można liczne precjoza z bogatej kolekcji Wettynów. Lekcja będzie okazją do przyjrzenia się ich wybranym przykładom. W ten sposób bliżej poznamy postacie Augusta II i Augusta III. Dowiemy się również, czym jest tytułowy splendor, oraz zastanowimy się, w jaki sposób można go było podkreślać.

ZA KRÓLA SASA
Lekcja dla klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz dla szkół ponadpodstawowych

Przygotowana przez nas wystawa czasowa prezentuje unikatowe eksponaty, które miały udowadniać wielkość Augusta II i Augusta III. Jednocześnie jednak panowanie Wettynów często postrzegane jest jako okres upadku Rzeczypospolitej - jej znaczenia międzynarodowego, instytucji centralnych czy kultury. Podczas zajęć zastanowimy się, jak można pogodzić tę pozorną sprzeczność, i spróbujemy rozstrzygnąć, ile jest prawdy w czarnej legendzie czasów saskich. Poznamy również znaczenie przysłów, które nawiązują do tego okresu: "Od Sasa do Lasa" oraz "Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa".

WYSTAWA "SPLENDOR WŁADZY. WETTYNOWIE NA TRONIE RZECZYPOSPOLITEJ"