Twórczość Fryderyka Chopina i ogrody związane z wybitnym kompozytorem to tematy lekcji muzyczno-przyrodniczych online dla klas IV-VIII szkoły podstawowej. Uczniowie posłuchają muzyki na żywo oraz odbędą wirtualny spacer.

Lekcje muzyczno-przyrodnicze online to wspólny projekt e-learningowy Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina i Muzeum Łazienki Królewskie. Zajęcia pozwolą uczniom poznać twórczość wybitnego kompozytora oraz ogrody Żelazowej Woli i Łazienek Królewskich, gdzie od dziesięcioleci wybrzmiewają słynne recitale chopinowskie.

Lekcje trwają dwie godziny, z przerwą, i są podzielone na część muzyczną (prowadzoną przez pianistkę i edukatorkę) oraz przyrodniczą (prowadzoną przez przyrodniczkę, edukatorkę).

Część muzyczna składa się z minirecitalu chopinowskiego z komentarzem, ćwiczeniami i zadaniami dotyczącymi przebiegu utworów. Przybliżony zostanie również kontekst kulturowy kompozycji z wykorzystaniem tekstów źródłowych i ikonografii oraz obrazów Jerzego Dudy Gracza (nawiązanie do wystawy czasowej w Żelazowej Woli, prezentującej dzieła zainspirowane muzyką Fryderyka Chopina).

Część przyrodnicza to wirtualny spacer po ogrodach Łazienek Królewskich i parku w Żelazowej Woli. Uczniowie poznają wyjątkową faunę i florę oraz style ogrodowe wyróżniające oba miejsca. Podążą również szlakiem najstarszych drzew i pomników, będących świadkami dawnych epok.

TEMATY LEKCJI WE WRZEŚNIU

Preludia. O nastroju i kontraście w muzyce

(…) Niebo jak turkus, morze jak lazur, góry jak szmaragd, powietrze jak w niebie. W dzień słońce, wszyscy letnio chodzą (…). W takiej atmosferze Fryderyk Chopin skomponował preludia i miniatury fortepianowe, jedne z wielu chopinowskich gatunków, które zdefiniował na nowo. Powstałe na hiszpańskiej Majorce utwory prezentują kosmos brzmień i rozmaitych muzycznych skojarzeń - od radosnych promyków słońca po mroczne opowieści. Podróżując z kompozytorem przez świat dźwięków, poznamy pojęcia tonacji, barwy i kontrastu w muzyce oraz malarstwie.

Co to jest bioróżnorodność? O bogactwie flory i fauny

Zabytkowe miejsca są szczególnie cenne dla bioróżnorodności, a fauna i flora ogrodów Łazienek Królewskich oraz parku w Żelazowej Woli jest wyjątkowo obfita. Podczas zajęć uczniowie poznają stworzone przez naturę dzieła sztuki: wiekową dendroflorę, rośliny rodzime i egzotyczne, kwiaty przywabiające zapylacze oraz wiatropylne trawy. Dowiedzą się, jak działa ekosystem, i co można zrobić, aby chronić przyrodę tak niezwykłych miejsc, jak ogrody Łazienek Królewskich i park w Żelazowej Woli.

TEMATY LEKCJI W PAŹDZIERNIKU

Etiudy. Od nauki do sztuki

Pełne wdzięku melodie oraz popisowe, brawurowe etiudy Chopina mają różny charakter, lecz łączy je doskonalenie technicznych umiejętności pianisty. Kompozytor nadał nową jakość i artystyczny wyraz gatunkowi, który wcześniej służył wyłącznie do ćwiczeń. Niewielkie muzyczne poematy łączą w sobie najwyższej próby piękno w sztuce i są elementarzem dla pianistów. Uczestnicy zajęć zapoznają się z etiudami w ich muzycznej i malarskiej odsłonie. Usłyszą o pojęciu korespondencji sztuk oraz dowiedzą się, na czym polega widzenie dźwięków kolorami.

Świadkowie dawnych epok. Najstarsi "mieszkańcy" ogrodu

Łazienki Królewskie i Żelazowa Wola to miejsca oferujące twórczy kontakt z przyrodniczym i kulturowym dziedzictwem. Uczniowie, podążając szlakiem pomników przyrody i monumentów osobistości związanych z Chopinem, zgłębią historię w różnych jej wymiarach. Dzięki ścieżkom wytyczonym przez naszych przodków lepiej poznają twórczość wybitnego kompozytora i specyfikę ogrodów historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem niezwykłego świata roślin.