Ogrody Łazienek Królewskich słyną z bardzo dużej bioróżnorodności. Bezpłatne lekcje przyrodnicze online dla wszystkich grup wiekowych to okazja do poznania bogactwa łazienkowskiej fauny i flory oraz zasad, jakie panują w tym niezwykłym świecie.

Lekcje zdalne, 40-minutowe, odbywać się będą przy pomocy programu umożliwiającego łączenie się online. Link do zajęć wygenerowany zostanie przez Muzeum i wysłany opiekunowi grupy. Koszt: bezpłatnie. Zgłoszenia przyjmowane są przez poniższy formularz - przejdź do formularza rezerwacji dla grup.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem lekcji online. Dodatkowe informacje: tel. 504 243 783, e-mail: edukacja@lazienki-krolewskie.pl

Lekcje przyrodnicze online zostały dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

TEMATY ZAJĘĆ ZDALNYCH

Królewscy botanicy

Słowa klucze: nasiona, sadzonka, kwiat, woda, powietrze, drzewa, krzewy, kasztany, żołędzie, szyszki.

Podczas zajęć odkryjemy piękne kwiaty, niezwykłe krzewy oraz wielkie drzewa z Łazienek Królewskich. Rozwiniemy umiejętność obserwacji, aby zauważać zmiany zachodzące w przyrodzie zarówno w lesie, jak i w zabytkowym ogrodzie. Zgłębimy świat roślin oraz przyjrzymy się bliżej drzewom, wcielając się w rolę królewskich dendrologów.

Czy owady tylko wadzą?

Słowa klucze: owady, hotele dla owadów, drzewa, pszczoły, zapylacze.

Udamy się do świata owadów, aby dowiedzieć się, jak liczną grupę organizmów reprezentują. Poznamy siedliska, które zamieszkują, a także pokarmy, jakimi się żywią. Podczas zajęć dowiemy się, jakie rośliny, będące bazą pokarmową dla zwierząt i ludzi, istnieją dzięki owadom zapylającym.

Królewskie ptaki

Słowa klucze: ptaki, pióra, śpiewy, gniazda, dymorfizm, lotki, sterówki.

W ogrodach Łazienek Królewskich żyje wiele gatunków ptaków. Ich niezwykłą różnorodność przedstawią nam edukatorzy przyrodnicy. Dowiemy się, do czego służą ptakom pióra, jakie mają dzioby i które z nich są najlepszymi lotnikami. Nauczymy się rozróżniać gatunki po ubarwieniu i śpiewie. Zajrzymy również w głąb ptasiego jaja, aby poznać niezwykle skomplikowany sposób rozmnażania się tych zwierząt.

Wiewiórki, myszy i szczurki, czyli mali mieszkańcy Łazienek Królewskich

Słowa klucze: ssaki, gryzonie, kły, siekacze, nora, gniazdo, kuna, lis, nietoperz.

Gryzonie są jedną z najliczniejszych grup ssaków na Ziemi. Również w Łazienkach Królewskich występuje kilkoro przedstawicieli tego rzędu. Ile wiewiórek mieszka w naszych ogrodach? Kto tworzy niezwykłe metropolie ukryte w bluszczu? Podczas zajęć poznamy życie gryzoni oraz dowiemy się, jakich innych przedstawicieli ssaków należy wypatrywać w łazienkowskich ogrodach.

Ogród łazienkowski

Słowa klucze: ogród, historyczne style ogrodowe, rezydencja, fauna, flora, mapa, kompas, lornetka, zegary.

Czy Łazienki Królewskie są parkiem miejskim? Jakie tajemnice skrywają ogrody i pałace letniej re­zydencji Stanisława Augusta? Czy znajdziemy tu interesującą florę? Sprawdźmy to, biorąc udział w wirtualnym spacerze po zabytkowym łazienkowskim ogrodzie. Podczas zajęć poznamy zasady poruszania się z mapą oraz korzystania z lornetki i kompasu.