Ogrody Łazienek Królewskich słyną z bardzo dużej bioróżnorodności. Lekcje przyrodnicze online to okazja do poznania bogactwa łazienkowskiej fauny i flory oraz zasad, jakie panują w tym niezwykłym świecie.

Lekcje zdalne, 45-minutowe, odbywać się będą przy pomocy programu umożliwiającego łączenie się online (ZOOM). Link do zajęć wygenerowany zostanie przez Muzeum i wysłany opiekunowi grupy. Wstęp: 16 zł / osoba. Zgłoszenia przyjmowane są przez poniższy formularz - przejdź do formularza rezerwacji dla grup. Istnieje możliwość zamówienia lekcji tłumaczonej na Polski Język Migowy; w tym celu należy to wpisać w formularzu zgłoszeniowym, w rubryce "Pytania do organizatora".

Integralną częścią każdej lekcji muzealnej online jest krótkie wirtualne oprowadzanie.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem lekcji online. Dodatkowe informacje: tel. (+48) 504 243 783, e-mail: rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl.

KLASY I-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Królewscy botanicy
Podczas zajęć odkryjemy piękne kwiaty, niezwykłe krzewy oraz wielkie drzewa z Łazienek Królewskich. Rozwiniemy umiejętność obserwacji, aby zauważać zmiany zachodzące w przyrodzie zarówno w lesie, jak i w zabytkowym ogrodzie. Zgłębimy świat roślin oraz przyjrzymy się bliżej drzewom, wcielając się w rolę królewskich dendrologów.

Czy owady tylko wadzą?
Udamy się do świata owadów, aby dowiedzieć się, jak liczną grupę organizmów reprezentują. Poznamy siedliska, które zamieszkują, a także pokarmy, jakimi się żywią. Podczas zajęć dowiemy się, jakie rośliny, będące bazą pokarmową dla zwierząt i ludzi, istnieją dzięki owadom zapylającym.

Królewskie ptaki
W ogrodach Łazienek Królewskich żyje wiele gatunków ptaków. Ich niezwykłą różnorodność przedstawią nam edukatorzy przyrodnicy. Dowiemy się, do czego służą ptakom pióra, jakie mają dzioby, a także które z nich są najlepszymi lotnikami. Nauczymy się ponadto rozróżniać gatunki po ubarwieniu i śpiewie. Zajrzymy również w głąb ptasiego jaja, aby poznać niezwykle skomplikowany sposób rozmnażania się tych zwierząt.

Wiewiórki, myszy i szczurki, czyli mali mieszkańcy Łazienek Królewskich
Gryzonie są jedną z najliczniejszych grup ssaków na Ziemi. Również w Łazienkach Królewskich występuje kilkoro przedstawicieli tego rzędu. Ile wiewiórek mieszka w naszych ogrodach? Kto tworzy niezwykłe metropolie ukryte w bluszczu? Podczas zajęć poznamy życie gryzoni oraz dowiemy się, jakich innych przedstawicieli ssaków należy wypatrywać w łazienkowskich ogrodach.

Ogród łazienkowski
Czy Łazienki Królewskie są parkiem miejskim? Jakie tajemnice skrywają ogrody i pałace letniej re­zydencji Stanisława Augusta? Czy znajdziemy tu interesującą florę? Sprawdźmy to, biorąc udział w wirtualnym spacerze po zabytkowych łazienkowskich ogrodach. Podczas zajęć poznamy zasady poruszania się z mapą oraz korzystania z lornetki i kompasu.

Wodna przygoda
Nie sposób wyobrazić sobie krajobraz Łazienek Królewskich bez wody. Wypełnia ona stawy, ożywia fontanny, w jej tafli niezmiennie od stuleci odbija się fasada Pałacu na Wyspie. Podczas lekcji porozmawiamy o znaczeniu wody w przyrodzie i jej roli w przestrzeni królewskich ogrodów. Korzystając z mapy wodnej Łazienek, poznamy żyjące w wodzie zwierzęta oraz rośliny występujące na terenach podmokłych.