Bezpłatne lekcje muzealne online to przewodnik po XVIII-wiecznym świecie sztuki oraz panujących wówczas obyczajach i modzie. Uczniowie poznają mecenat Stanisława Augusta, życie dworskie oraz sytuację Rzeczypospolitej za panowania ostatniego króla Polski.

Lekcje zdalne, 40-minutowe, odbywać się będą przy pomocy programu umożliwiającego łączenie się online. Link do zajęć wygenerowany zostanie przez Muzeum i wysłany opiekunowi grupy. Koszt: bezpłatnie. Zgłoszenia przyjmowane są przez poniższy formularz - przejdź do formularza rezerwacji dla grup.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem lekcji online. Dodatkowe informacje: tel. 504 243 783, e-mail: edukacja@lazienki-krolewskie.pl

Lekcje muzealne online zostały dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

TEMATY ZAJĘĆ ZDALNYCH

KLASY I-VI

Zostań nadwornym artystą

Słowa klucze: nadworny artysta, mecenat, Marcello Bacciarelli, André le Brun, malarnia, skulptornia.

Stanisław August szczególnie interesował się sztuką. Na jego dworze powstawały wybit­ne dzieła malarskie i rzeźbiarskie. Podczas zajęć zmienimy się w nadwornych artystów króla i odkryjemy tajniki ich warsztatu. Naszymi przewodnikami po XVIII-wiecznym świecie sztuki będą królewscy artyści: Marcello Bacciarelli i André Le Brun.

Sekrety Starej Oranżerii

Słowa klucze: ogród zimowy, galeria rzeźby, teatr, egzotyka, symbolika roślinna, laur, flora, zmysły.

Podczas lekcji, łączącej w sobie świat flory oraz sztukę, postaramy się odkryć, do czego służyła Stara Oranżeria. Dowiemy się, jak daleko wstecz sięga moda na uprawę egzotycznych roślin. Poznamy również historię Starej Oranżerii.

Poznaj króla

Słowa klucze: króla, koronacja, elekcja, herb, insygnia, portret, ceremoniał, dwór.

Podczas zajęć poznamy Stanisława Augusta. Będziemy oglądać królewskie miejsca i przedmioty, zwiedzać prywatne pokoje monarchy, patrzeć na jego ulubione obrazy i słuchać związanych z nim historii. Przyjrzymy się też królewskim wizerunkom i rozszyfrujemy słowa, takie jak monogram, herb czy koronacja. Odwołując się do biografii władcy, poznamy królewskie życie w XVIII wieku.

Wąsy i peruki, czyli o modzie w XVIII wieku

Słowa klucze: peruka, wachlarz, maska, frak, żupan.

To zajęcia pełne pudru, falbanek, peruk, wąsów i podgolonych głów. Opowiemy o tym, co było modne w XVIII wieku, i dlaczego niektórzy woleli frak od kontusza. Uczestnicy zajęć wcielą się w rolę modowych projektantów i stworzą niezwykłe autorskie prace.

Bajka zamiast lekcji

Słowa klucze: bajka, mit, legenda, alegoria, tradycja, wielokulturowość, Ignacy Krasicki.

Przeniesiemy się w świat bajek i mitów, których bohaterowie uosabiają ludzkie wady
i zalety. Wykorzystując techniki dramowe, wcielimy się w ich role, by poznać kierujące nimi emocje i motywacje. Omówimy również sylwetkę księcia polskich poetów, Ignacego Krasickiego.

KLASY IV-VI

Obiady czwartkowe, czyli zabawy przyjemne i pożyteczne

Słowa klucze: mecenat, oświecenie, klasycyzm, obiady czwartkowe.

Naruszewicz, Trembecki, Czartoryski, Bacciarelli, Krasicki, Bohomolec to tylko niektórzy z gości słynnych "uczonych obiadów". Organizowane na wzór paryskich salonów spotkania były okazją do wymiany myśli, poglądów, zaimponowania wiedzą i zdolnościami. A wszystko to przy stole zastawionym potrawami autorstwa nadwornego kucharza Paula Tremo. Klimat obiadów czwartkowych zainspiruje nas do dyskusji i twórczych działań.

Obyczajowość dworu królewskiego

Słowa klucze: etykieta, ceremoniał, dwór królewski, savoir vivre.

Jakie reguły zachowania obowiązywały na dworze króla Stanisława Augusta? Czy łatwo było się ich nauczyć? Podczas zajęć poznamy zasady ceremoniału dworskiego i spróbujemy odnaleźć jego współczesne echa. Dowiemy się, czy w życiu codziennym również obowiązuje kodeks dobrego zachowania i kiedy należy go przestrzegać.

Konstytucja 3 maja

Słowa klucze: wolna elekcja, liberum veto, Sejm Wielki, Konstytucja 3 maja, trójpodział władzy, konfederacja targowicka, rozbiory.

Czym była pierwsza europejska konstytucja? Jaką rolę odegrał Stanisław August
w procesie tworzenia ustawy zasadniczej? Jakie trudności towarzyszyły wdrożeniu jej zapisów? Porównując pierwszy tekst ustawy rządowej i współczesną konstytucję, postaramy się odpowiedzieć na te i inne pytania, doty­czące sytuacji politycznej i społecznej w Rzeczypospolitej w XVIII wieku.

Powstanie listopadowe

Słowa klucze: Królestwo Kongresowe, konstytucja, powstanie, dyktator, niepodległość, emigracja.

Dlaczego właśnie w Łazienkach rozpoczęło się powstanie listopadowe? Przywołamy wydarzenia sprzed niemal 200 lat w historycznym miejscu, w którym się rozegrały. Poznając ikonografię i teksty z epoki, zrozumiemy genezę i przebieg powstania.

KLASY VII-VIII I SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Muzealne rozmowy, czyli lekcja muzealna zamiast godziny wychowawczej

Słowa klucze: praca z grupą, kreatywność, kolekcja, relacje.

Lekcje muzealne to nie tylko wsparcie w realizacji postawy programowej, lecz także okazja do spotkania, również wirtualnego, i rozmowy o naszym samopoczuciu. To czas wymiany poglądów, refleksji i dyskusji o otaczającej nas rzeczywistości, dyskusji tym ciekawszej, że wzbogaconej językiem sztuki i twórczymi ćwiczeniami z użyciem obrazów, rzeźb oraz grafik. Zapraszamy do skorzystania z nowego typu zajęć muzealnych, które stanowić mogą świetną alternatywę dla realizowanej w szkołach godziny wychowawczej.

Obiady czwartkowe

Obiady czwartkowe, czyli zabawy przyjemne i pożyteczne

Słowa klucze: mecenat, oświecenie, klasycyzm, obiady czwartkowe.

Naruszewicz, Trembecki, Czartoryski, Bacciarelli, Krasicki, Bohomolec to tylko niektórzy z gości słynnych "uczonych obiadów". Organizowane na wzór paryskich salonów spotkania były okazją do wymiany myśli, poglądów, zaimponowania wiedzą i zdolnościami. A wszystko to przy stole zastawionym potrawami autorstwa nadwornego kucharza Paula Tremo. Klimat obiadów czwartkowych zainspiruje nas do dyskusji i twórczych działań.

Obyczajowość dworu królewskiego

Słowa klucze: etykieta, ceremoniał, dwór królewski, savoir vivre.

Jakie reguły zachowania obowiązywały na dworze króla Stanisława Augusta? Czy łatwo było się ich nauczyć? Podczas zajęć poznamy zasady ceremoniału dworskiego i spróbujemy odnaleźć jego współczesne echa. Dowiemy się, czy w życiu codziennym również obowiązuje kodeks dobrego zachowania i kiedy należy go przestrzegać.

Konstytucja 3 maja

Słowa klucze: wolna elekcja, liberum veto, Sejm Wielki, Konstytucja 3 maja, trójpodział władzy, konfederacja targowicka, rozbiory.

Czym była pierwsza europejska konstytucja? Jaką rolę odegrał Stanisław August
w procesie tworzenia ustawy zasadniczej? Porównując pierwszy tekst ustawy rządowej i współczesną polską konstytucję, postaramy się odpowiedzieć na te i inne pytania, dotyczące sytuacji politycznej i społecznej w Rzeczypospolitej w XVIII wieku.

Powstanie listopadowe

Słowa klucze: Królestwo Kongresowe, konstytucja, powstanie, dyktator, niepodległość, emigracja.

Dlaczego właśnie w Łazienkach rozpoczęło się powstanie listopadowe? Przywołamy wydarzenia sprzed niemal 200 lat w historycznym miejscu, w którym się rozegrały. Poznając ikonografię i teksty z epoki, zrozumiemy genezę i przebieg powstania.

O klasycyzmie

Słowa klucze: oświecenie, klasycyzm stanisławowski, antyk, kanon, mitologia.

Podczas zajęć odkryjemy najważniejsze cechy stylu klasycystycznego i dowiemy się, czym wyróżniał się styl stanisławowski. Odwołując się do architektury, rzeźby i malarstwa, poszukamy śladów obecności tradycji greckiej i rzymskiej w architekturze i sztuce doby oświecenia.