Słowa klucze: lew, kaczka, paw, rzeźba, kolekcja, związek frazeologiczny, symbolika zwierzęca, żywioły.

Zapraszamy na spotkanie z królewską menażerią. Po zielonych zakamarkach łazienkowskiego ogrodu oprowadzą nas jego mieszkańcy. Odkryjemy motywy zwierzęce, ukazane w ikonografii zabytkowych obiektów i rzeźb. Zgłębimy również symbolikę fauny ukrytej w letniej rezydencji króla.

UCZNIOWIE:

  • zrozumieją wykorzystywaną w kulturze i sztuce symbolikę zwierzęcą,
  • poznają związki frazeologiczne pochodzące od nazw zwierząt i dowiedzą się, jak wyjaśnić ich znaczenie (np. silny jak wół, odważny jak lew),
  • poznają faunę łazienkowskich ogrodów.