Słowa klucze: taniec dworski, menuet, polonez, gawot, ubiór do tańca, ukłon taneczny.

Czy król lubił tańczyć? Jakie tańce były popularne na jego dworze? Jaki ubiór obowiązywał na królewskich balach i co w ich trakcie robiono? Podczas zajęć uczniowie przeniosą się wprost do roztańczonej, XVIII-wiecznej Sali Balowej w Pałacu na Wyspie. Nauczą się kroków menueta i spróbują odtańczyć go w parach. Poznają również strój zakładany do tańca w XVIII w.

UCZNIOWIE:

  • będą potrafili odróżnić tańce polskie od francuskich i angielskich,
  • poznają definicje tańca historycznego i dworskiego,
  • nauczą się podstawowego kroku menueta oraz ukłonu tanecznego.