Słowa klucze: nadworny artysta, malarz, rzeźbiarz, dłuto, sztaluga, płótno.

Stanisław August szczególnie interesował się sztuką. Na jego dworze powstawały wybit­ne dzieła malarskie i rzeźbiarskie. Podczas zajęć zmienimy się w nadwornych artystów króla i odkryjemy tajniki ich warsztatu. Naszymi przewodnikami po XVIII-wiecznym świecie sztuki będą królewscy artyści: Marcello Bacciarelli i André Le Brun.

Przejdź do formularza zgłoszeniowego dla grup