Słowa klucze: króla, koronacja, elekcja, herb, insygnia, portret, ceremoniał, dwór.

Podczas zajęć poznamy Stanisława Augusta. Będziemy oglądać królewskie miejsca i przedmioty, zwiedzać prywatne pokoje monarchy, patrzeć na jego ulubione obrazy i słuchać związanych z nim historii. Przyjrzymy się też królewskim wizerunkom i rozszyfrujemy słowa, takie jak monogram, herb czy koronacja.

UCZNIOWIE:

• będą potrafili scharakteryzować postać Stanisława Augusta oraz opowiedzieć o jego roli jako władcy,
• poznają symbolikę insygniów królewskich i stroju koronacyjnego,
• zrozumieją różnice między portretem prywatnym a reprezentacyjnym.

Przejdź do formularza zgłoszeniowego dla grup