Słowa klucze: król, koronacja, elekcja, herb, insygnia, portret, ceremoniał, dwór.

Stanisław August, podobnie jak inni władcy Europy, był często portretowany. Jego wizerunki przed­stawiano na obrazach, miniaturach, pierścieniach czy tabakierkach. Jak chciał być postrzegany i co chciał o sobie powiedzieć? Wędrując po wnętrzach pałacowych, spróbujemy odnaleźć symbole władzy monarchy. Rozszy­frujemy królewski monogram, odczytamy symbolikę kolorów, stroju i herbu Stanisława Augusta. Od­wołując się do jego biografii, poznamy królewskie życie w XVIII wieku.

UCZNIOWIE:

• będą potrafili scharakteryzować postać Stanisława Augusta oraz opowiedzieć o jego roli jako władcy,
• poznają symbolikę insygniów królewskich i stroju koronacyjnego,
• zrozumieją różnice między portretem prywatnym a reprezentacyjnym.