Słowa klucze: rzeźba, odlew gipsowy, artysta, starożytność, mitologia, kopia, oryginał.

Odwiedzając Starą Oranżerię, wspólnie poznamy najważniejsze dzieła z kolekcji rzeźb Stanisława Augusta. Dowiemy się, co stało u podstaw popularności odlewów gipsowych w XVIII-wiecznych kolekcjach europejskich monarchów. Nauczymy się także, skąd bierze się gips i czym różni się od marmuru, aby następnie samodzielnie spróbować swoich sił w królewskiej formierni.

Uczniowie:

  • poznają nadwornych artystów Stanisława Augusta,
  • nauczą się rozróżniać techniki plastyczne oraz opisywać warsztat pracy rzeźbiarza i formiera,
  • będą potrafili opisać rzeźbę i odlew gipsowy.

Przejdź do formularza zgłoszeniowego dla grup