Słowa klucze: antyk, panteon, klasycyzm, mit, mitologia, epopeja, polis, archetyp, odkrycia archeologiczne.

Greccy bogowie, rzymska architektura, pompejańskie motywy… Nie trzeba dalekich podróży, by po­czuć ducha starożytności. W pałacowych wnętrzach i ogrodach Łazienek Królewskich kryje się wiele nawiązań antycznych i mitologicznych. Sztuką jest je odnaleźć!

UCZNIOWIE:

  • będą potrafili określić ramy czasowe epoki oświecenia,
  • zrozumieją znaczenie i wpływ kultury starożytnej Grecji na nowożytną Europę.