Słowa klucze: praca z grupą, kreatywność, kolekcja, relacje.

Lekcje muzealne to nie tylko wsparcie w realizacji postawy programowej, lecz także okazja do spotkania, również wirtualnego, i rozmowy o naszym samopoczuciu. To czas wymiany poglądów, refleksji i dyskusji o otaczającej nas rzeczywistości, dyskusji tym ciekawszej, że wzbogaconej językiem sztuki i twórczymi ćwiczeniami z użyciem obrazów, rzeźb oraz grafik. Zapraszamy do skorzystania z nowego typu zajęć muzealnych, które stanowić mogą świetną alternatywę dla realizowanej w szkołach godziny wychowawczej.

UCZNIOWIE:

  • zdobędą przestrzeń do refleksji o sobie i otaczającym świecie,
  • poznają wybitne dzieła z kolekcji Stanisława Augusta,
  • poznają język sztuki, który będą mogli wykorzystać w dyskusji.

Przejdź do formularza zgłoszeniowego dla grup