Słowa klucze: oświecenie, klasycyzm stanisławowski, antyk, kanon, mitologia.

Zapraszamy na inspirujący spacer architektoniczny, podczas którego odkryjemy najważniejsze cechy stylu klasycystycznego i dowiemy się, czym wyróżniał się styl stanisławowski. Przyglądając się zabytkowym budynkom i ukrytym w ogrodzie rzeźbom, poszukamy śladów obecności tradycji greckiej i rzymskiej w architekturze i sztuce doby oświecenia.

UCZNIOWIE:

  •  zrozumieją zjawisko recepcji wzorów antycznych w sztuce XVIII wieku
    i współcześnie,
  • będą potrafili wskazać ramy czasowe i omówić ideologię oświecenia,
  • będą rozpoznawać cechy sztuki klasycystycznej.

Przejdź do formularza zgłoszeniowego dla grup