Słowa klucze: mecenat, oświecenie, klasycyzm, obiady czwartkowe.

Przy stole spotkamy się z uczestnikami słynnych obiadów czwartkowych. Poznamy ich sylwetki i usły­szymy o ich zasługach. Wcielając się w role królewskich gości, podyskutujemy o wielkich i małych sprawach oświece­niowej Rzeczypospolitej.

UCZNIOWIE:

  • poznają genezę i cele obiadów czwartkowych,
  • będą potrafili opisać, kim byli uczestnicy obiadów czwartkowych i jaką rolę odgrywali w życiu politycznym, społecznym i artystycznym Rzeczypospolitej.