Słowa klucze: Królestwo Kongresowe, konstytucja, powstanie, dyktator, niepodległość, emigracja.

Dlaczego właśnie w Łazienkach rozpoczęło się powstanie listopadowe? Przywołamy wydarzenia sprzed niemal 200 lat w historycznym miejscu, w którym się rozegrały. Poznając ikonografię i teksty z epoki, zrozumiemy genezę i przebieg powstania.

UCZNIOWIE:

  • poznają przyczyny, przebieg i skutki powstania listopadowego,
  • osadzą wydarzenia z 1830 roku w przestrzeni Łazienek i współczesnej Warszawy,
  • dowiedzą się, kto sprzeciwił się powstaniu, a kto był jego zwolennikiem.

Przejdź do formularza zgłoszeniowego dla grup