Słowa klucze: starożytność, antyk, mitologia, kopia, odlew gipsowy, kompozycja, złoty podział, kanon.

Zgromadzona przez Stanisława Augusta kolekcja kopii rzeźb antycznych w Starej Oranżerii miała odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu przyszłych pokoleń. W Królewskiej Galerii Rzeźby poznamy zasady kompozycji i złotego podziału, podyskutujemy o kanionie piękna i wzorach antycznych, aby następnie w praktyce poznać XVIII-wieczny warsztat pracy artysty i formiera.

UCZNIOWIE:

  • będą potrafili samodzielnie scharakteryzować postacie mitologiczne i antyczne na przykładzie rzeźb z Królewskiej Galerii Rzeźby,
  • poznają zjawisko recepcji antyku w XVIII wieku i współcześnie,
  • zrozumieją, jaką rolę pełniły kopie rzeźb antycznych,
  • zapoznają się z technologią wykonywania odlewów gipsowych.