Słowa klucze: starożytność, klasycyzm, mitologia, kopia, oryginał, odlew gipsowy, formiernia, mecenat.

Przechadzając się po Królewskiej Galerii Rzeźby, wspólnie obejrzymy wizerunki antycznych cesarzy, mitologicznych bogów i herosów. Odkryjemy rolę kopii starożytnych rzeźb w XVIII-wiecznym poznawaniu świata, by następnie wzorem formierów wykonać własne gipsowe kopie wybranego motywu lub ornamentu.

UCZNIOWIE:

  • będą potrafili scharakteryzować najważniejsze postaci mitologiczne,
  • poznają techniki rzeźbiarskie i odlewania gipsów,
  • nauczą się, jak samodzielnie wykonać odlew.

Przejdź do formularza zgłoszeniowego dla grup