Wychodząc naprzeciw nowym możliwościom i metodom kształcenia, zapraszamy dzieci uczące się w edukacji domowej i zdalnie do udziału w pilotażowym cyklu lekcji muzealnych online. Podczas zajęć bliżej poznamy Łazienki Królewskie.

Tematy lekcji muzealnych są przekrojowe. Obejmują zagadnienia z historii, sztuki i natury. Zajęcia realizują podstawę programową szkoły podstawowej. Prowadzone są w sposób interdyscyplinarny, z użyciem aktywnych metod edukacyjnych. Zdobyte podczas spotkań informacje i umiejętności mogą stać się inspiracją i zachętą do dalszego poszerzania wiedzy przez dzieci.

LEKCJA MUZEALNA "POZNAJ KRÓLA"

Słowa klucze: króla, koronacja, elekcja, herb, insygnia, portret, ceremoniał, dwór.

Podczas zajęć poznamy Stanisława Augusta. Będziemy oglądać królewskie miejsca i przedmioty, zwiedzać prywatne pokoje monarchy, patrzeć na jego ulubione obrazy i słuchać związanych z nim historii. Przyjrzymy się również królewskim wizerunkom i rozszyfrujemy słowa, takie jak monogram, herb czy koronacja.

Uczestnicy zajęć:

• będą potrafili scharakteryzować postać Stanisława Augusta oraz opowiedzieć o jego roli jako władcy,
• poznają symbolikę insygniów królewskich i stroju koronacyjnego,
• zrozumieją różnice między portretem prywatnym a reprezentacyjnym.

Prowadzenie: Jolanta Żubrowska, edukatorka muzealna, absolwentka historii sztuki i ochrony dóbr kultury, koordynuje program edukacyjny związany z Białym Domem i Wodozbiorem.

LEKCJA MUZEALNA "ZOSTAŃ NADWORNYM ARTYSTĄ"

Słowa klucze: nadworny artysta, mecenat, Marcello Bacciarelli, André le Brun, malarnia, skulptornia.

Stanisław August szczególnie interesował się sztuką. Na jego dworze powstawały wybit­ne dzieła malarskie i rzeźbiarskie. Podczas zajęć zmienimy się w nadwornych artystów króla i odkryjemy tajniki ich warsztatu. Naszymi przewodnikami po XVIII-wiecznym świecie sztuki będą królewscy artyści: Marcello Bacciarelli i André Le Brun.

Uczestnicy zajęć:

  • poznają nadwornych artystów Stanisława Augusta,
  • nauczą się rozróżniać techniki plastyczne i opisywać warsztat pracy malarza i rzeźbiarza,
  • będą potrafili opisać obraz i rzeźbę.

Prowadzenie: Olga Michalik, edukatorka muzealna, historyk sztuki, muzeolog, koordynuje program Muzeum Dostępne oraz działania artystyczne w królewskiej formierni.

LEKCJA MUZEALNA "KRÓLEWSKIE PTAKI"

Słowa klucze: ptaki, pióra, śpiewy, karmnik, gniazda, lornetki, dymorfizm, lotki, sterówki.

W ogrodach Łazienek Królewskich żyje wiele gatunków ptaków. Ich niezwykłą różnorodność będziemy obserwować za pomocą lornetek. Dowiemy się, do czego ptakom służą pióra, jakie mają dzioby i które z nich są najlepszymi lotnikami. Nauczymy się rozróżniać gatunki po ubarwieniu i śpiewie. Dowiemy się, skąd biorą się nazwy ptaków: ślepowron, łabędź niemy, płaskonos i płomykówka.

Uczestnicy zajęć:

  • nauczą się używać lornetki,
  • poznają budki lęgowe przeznaczone dla różnych gatunków ptaków,
  • będą umieli rozpoznawać śpiewy niektórych gatunków ptaków,
  • dowiedzą się, dlaczego niektóre samce są znacznie bardziej kolorowe niż samice, a u innych par różnica jest niewidoczna.

Prowadzenie: Paulina Organiściak-Kwiatkowska, edukatorka przyrodnicza, biolog, przyrodnik, koordynuje programy dla szkół i przedszkoli oraz zajmuje się zajęciami przyrodniczymi dla wszystkich grup wiekowych.