Broszura "Kilka sposobów na rodzinne zwiedzanie" pomoże w odkrywaniu sekretów zabytkowych wnętrz i ogrodów Łazienek Królewskich.

Znajdziecie ją w kasach Muzeum lub możecie pobrać ze strony (pdf powyżej).

Zaplanujcie rodzinną wycieczkę i wymyślcie własną ścieżkę zwiedzania Muzeum. Przejdźcie się szlakiem królewskich kolekcji malarstwa, rzeźby i grafiki lub podążajcie trasą w zabytkowych obiektach. Zorganizujcie rodzinną wyprawę w poszukiwaniu jednego dzieła sztuki. Udanej zabawy!


Brochure 'Several ideas for a Family Visit' will help you find secrets of historical interiors and gardens of the Royal Łazienki Museum.

You can take it from the cash desks of the Museum or download it from here (pdf above).

Plan your family visit and create your own path in the Museum. Choose the route of any of the collections of the royal paintings, sculptures and prints or follow the tracks of the historical buildings. Arrange a family expedition in search of one masterpiece. Have fun!