Bibliofilskie wydanie eseju Roberto Calasso Pobieżne spojrzenie w tłumaczeniu Stanisława Kasprzysiaka, ilustrowane mitologicznymi grafikami z królewskiej kolekcji Stanisława Augusta. Publikacja przygotowana została z okazji seminarium „Metamorfozy bogów a narodziny nowożytnej wyobraźni”, które odbyło się 13 czerwca 2013 roku w Pałacu na Wyspie.

Esej wydany przez Ośrodek Badań nad Epoką Stanisławowską we współpracy z mediolańskim wydawnictwem Adelphi wprowadza czytelnika w tajemnicę obecności starożytnych bogów w sztuce i literaturze nowożytnej i nowoczesnej.

W maju roku 2014 jury 54. Konkursu Najpiękniejsze Książki Roku 2013, powołanego Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, przyznało Muzeum Łazienki Królewskie wyróżnienie honorowe za tę książkę.