Rozmawiano także o potrzebach Muzeum m.in. utrzymaniu zasobów, rewaloryzacji ogrodów historycznych (Rada zapoznała się z przebiegiem obecnych prac) i obiektów architektonicznych, scaleniu kolekcji i konserwacji zbiorów oraz innych inwestycjach. Ważnym tematem dyskusji była konieczność wzmocnienia tożsamości, prestiżu, marki i autorytetu Muzeum Łazienki Królewskie poprzez rozwijanie społeczności Muzeum, nawiązywanie relacji z partnerami strategicznymi i sponsorami – tu omówiono dotychczasowe efekty stworzonego niedawno Klubu „Mecenasów Łazienek Królewskich” i plany z nim związane.

Skład Rady Muzeum:
Paweł Jaskanis, Dyrektor Muzeum Pałac w Wilanowie
Marek Kraszewski, Dyrektor Biura Kultury m.st. Warszawy
Jacek Krawczyk, Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli
prof. dr hab. Krzysztof Obłój, Uniwersytet Warszawski & Akademia Leona Koźmińskiego (Wiceprzewodniczący Rady)
dr Andrzej Olechowski, Wiceprzewodniczący Rady nadzorczej Banku Citi Handlowy
prof. dr hab. Andrzej Rottermund, Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie (Przewodniczący Rady)
Tadeusz Steckiewicz, Prezes Zarządu Mennicy Polskiej
dr Andrzej Sołtan, Prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich
dr Jolanta Talbierska, Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
oraz
Tadeusz Zielniewicz, Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie