Od 27 kwietnia do 28 maja 2012 roku w Galerii Plenerowej można było podziwiać wyjątkowy fotoreportaż, którego ideą jest pokazanie różnorodności kulturowej i przyrodniczej Podlaskiego.

Spośród niemal ośmiu tysięcy zdjęć, które wykonał Tomaszewski podczas rocznej pracy, wystawę tworzą 61 wybrane prace. Fotografie przybliżają województwo podlaskie, jego niepowtarzalne piękno i wyjątkowy charakter.

Wernisaż odbył się 27 kwietnia w Starej Pomarańczarni w Łazienkach Królewskich, który rozpoczął wystawę.  Wernisaż otworzył Jarosław Dworzański, marszałek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Podczas wernisażu odbyły się także pokaz kolekcji mody Elwiry Horosz, inspirowanej logotypem województwa podlaskiego, projektu prof. Leona Tarasewicza oraz animacja przygotowana przez aktorów związanych z Międzynarodowym Festiwalem Teatralnym Wertep.

Gości po wystawie oprowadził sam autor zdjęć. W trakcie zwiedzania przekazał im liczne szczegóły i wrażenia, jakie wyniósł z rocznej wędrówki po Podlaskiem. Swoje doświadczenia opisywał następująco:

 „Uczyłem się tej krainy na zdjęciach wykonanych przez wielu moich zacnych kolegów zakochanych w województwie podlaskim. Wspaniałe, dziewicze lasy, ptaki i dzika zwierzyna, kręte i porośnięte szuwarami rzeki. Romantyczne fotografie, inne aniżeli z centralnej czy południowej Polski.

Kiedy pojawiłem się tutaj zimą na początku 2011 roku obrazy, jakie nosiłem w pamięci, skonfrontowane z rzeczywistością, potwierdziły się. Zostałem urzeczony pięknem pejzażu, ale też jego uroda nie zaskoczyła mnie. Uznałem więc, że w tej sprawie wiele zostało już powiedziane i może właściwym pomysłem byłoby skierowanie uwagi w stronę ludzi, tych, którzy również tworzą rodzaj krajobrazu. Oni też szybko stali się bohaterami mojej opowieści i niektórych, spośród wielu poznanych, prezentuję na tej wystawie.

Ludzie Podlaskiego. Zainteresowani i otwarci na obcego przybysza, tolerancyjni, jednocześnie niewzruszenie trwają przywiązani do własnego rytuału, własnej tożsamości. Oddaleni troszeczkę od iluzorycznej cywilizacji, czerpią ciągle ze starych, dobrych tradycji i wzorców, a dla mnie pozostaną ludźmi zwyczajnie bardziej ludzkimi. Gdziekolwiek bym się nie pojawił, uśmiechnięci i pozytywni, tworzą zawsze unikalną atmosferę. Atmosferę życzliwości.”

Przedsięwzięcie było możliwe dzięki współpracy fotografa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

*****

Tomasz Tomaszewski: Członek Związku Polskich Artystów Fotografików, agencji Visum Archiv w Hamburgu, agencji Image Collection w Waszyngtonie oraz American Society of Magazine Photographers. Zajmuje się fotografią prasową. Publikował swoje zdjęcia zarówno w najważniejszych pismach polskich jak i w największych magazynach zagranicznych, m. in.: Stern, Paris Match, GEO, New York Times, Time, Fortune, Vogue, Die Zeit, Elle. Wydał kilka książek autorskich: OSTATNI  Współcześni Żydzi Polscy (tekst Małgorzata Niezabitowska), W poszukiwaniu Ameryki (tekst Małgorzata Niezabitowska), Cyganie Polscy (tekst Jerzy Ficowski), W Centrum,  Niezwykła Hiszpania, Rzut Beretem oraz ilustrował swoimi pracami kilkanaście prac zbiorowych. Autor wielu wystaw indywidualnych w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Izraelu, Japonii, Holandii, Włoszech, Irlandii, Niemczech, Polsce i na Madagaskarze. Laureat polskich oraz międzynarodowych nagród fotograficznych. Od 25 lat współpracuje z magazynem National Geographic, w którym opublikował 18. esejów fotograficznych, a od roku 1999 jest głównym konsultantem jego polskiej edycji. Uczy fotografii w Polsce, USA, Niemczech i we Włoszech.

***

Partnerzy projektu: Muzeum Łazienki Królewskie, Epson, Peter Parker, Discovery Channel, Gazeta Wyborcza, Elwira Horosz,  Międzynarodowy Festiwal Teatralny WERTEP.