Muzeum Dostępne

Muzeum Dostępne to kompleksowy projekt, którego celem jest otwarcie Łazienek Królewskich dla wszystkich gości poprzez dostosowanie naszej oferty edukacyjno­-kulturalnej do różnych grup odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem osób o indywidualnych potrzebach.

Program powstał z myślą o wszystkich, którzy czasowo lub na stałe mają utrudniony dostęp do kultury. Są to osoby z niepełnosprawnością ru­chu, wzorku i słuchu. Adresatami naszych działań są także odbiorcy z innymi niepeł­nosprawnościami, osoby starsze, rodziny z dziećmi, również najmłodszymi w wózkach dziecięcych.

Priorytetami Muzeum Dostępnego jest ogólnodostępność wydarzeń poprzez tłuma­czenie ich na polski język migowy (PJM), wykorzystanie audiodeskrypcji i materiałów edu­kacyjnych, takich jak tyflografiki, mapy dotykowe. Spotkania odbywają się w przestrze­niach pozbawionych barier architektonicznych, dostosowanych dla osób poruszających się na wózkach.

Muzeum Dostępne tworzą doświadczeni edukatorzy, prowadzących spotkania i war­sztaty, a także pracownicy Działu Obsługi Publiczności, przeszkoleni z profesjonalnej obsługi zwiedzających z niepełnosprawnością ruchu, wzroku i słuchu.

koordynator: Olga Michalik
22 50 60 039 lub o.michalik@lazienki-krolewskie.pl
 

 

Czytaj więcejPowoduje pokazanie lub ukrycie reszty tekstu

Osoby słabosłyszące i niesłyszące

Wszystkie Elementy

Osoby słabowidzące i niewidome

Wszystkie Elementy

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Wszystkie Elementy

Osoby z niepełnosprawnością ruchową

Wszystkie Elementy
 • Lekcje dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową

  Lekcje prowadzone metodą warsztatową, w przestrzeniach pozbawionych barier architektonicznych.
   

  Przeczytaj cały wpis
 • MUZEUM DOSTĘPNE / WCHODZĘ W TO!

  Cykl spotkań w niedzielne popołudnia zapraszający wszystkich gości do regularnego odwiedzania zabytkowych wnętrz letniej rezydencji Stanisława Augusta i poznawania ich historii i tajemnic.
   

  Przeczytaj cały wpis

Osoby o indywidualnych potrzebach

Wszystkie Elementy
 • Autentyzm: Żywioły

  Zapraszamy na warsztaty, podczas których ich uczestnicy - dzięki ćwiczeniom, grom i różnym sekwencjom ruchów - odkrywać będą swoje ciała oraz relacje z otoczeniem i innymi ludźmi.

  Przeczytaj cały wpis
 • "Z wizytą u króla"

  Dzieci wraz z rodzicami, odwiedzając króla w Pałacu na Wyspie, oswoją i poznają przestrzeń muzealną w Łazienkach Królewskich. Oglądając poszczególne pokoje Stanisława Augusta, dowiedzą się, jak wyglądało codzienne życie władcy.

  Przeczytaj cały wpis
 • Warsztaty dla grup o indywidualnych potrzebach

  Starając się spełnić oczekiwania różnych grup odbiorców, proponujemy zajęcia na zamówienie, prowadzone metodami warsztatowymi skierowane do grup o indywidualnych potrzebach.

  Przeczytaj cały wpis