Rezerwacje: poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00

e-mail: rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl
telefon: (+48) 22 50 60 028, (+48) 22 50 60 183

przejdź do formularza rezerwacji

Czwartki - dzień bezpłatnego wstępu, zwiedzanie wyłącznie indywidualne (nie ma możliwości zwiedzania z przewodnikiem), nie obowiązują rezerwacje.

Uprzejmie informujemy, że możliwe jest czasowe wyłączenie dostępności poszczególnych obiektów - Pałacu na Wyspie, Białego Domku, Starej Oranżerii, Pałacu Myślewickiego dla zwiedzających. Prosimy o kontakt z Działem Rezerwacji - tel. 22 50 60 028 - w celu uzyskania dalszych informacji.

PAŁAC NA WYSPIE


Bilet normalny*                                 25 zł

Bilet ulgowy*                                     18 zł

Dzieci i studenci do 26 lat ***          1 zł

* GTS/audioprzewodnik w cenie biletu

***GTS/audioprzewodnik płatny       5 zł

Uwaga! GTS to System Oprowadzania Grupowego.

 

STARA ORANŻERIA, TEATR KRÓLEWSKI


Bilet normalny                                      20 zł

Bilet ulgowy                                          10 zł

Dzieci i studenci do 26 lat                    1 zł

GTS/audioprzewodnik płatny               5 zł

 

PAŁAC MYŚLEWICKI


Bilet normalny                                     10 zł

Bilet ulgowy                                          5 zł

Dzieci i studenci do 26 lat                   1 zł

GTS/audioprzewodnik płatny              5 zł

 

BIAŁY DOMEK


Bilet normalny                                     6 zł

Bilet ulgowy                                         4 zł

Dzieci i studenci do 26 lat                  1 zł

GTS/audioprzewodnik płatny             5 zł

 

SALON PAMIĄTEK IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO
SALA POWSTANIA LISTOPADOWEGO W PODCHORĄŻÓWCE


Wejście bezpłatne

Karnety

Rodzaj biletu

normalny

ulgowy

dzieci i studenci
do 26 lat

karnet jednodniowy

GTS/audioprzewodnik

45 zł

w cenie biletu

30 zł

w cenie biletu

3 zł

8 zł

karnet trzydniowy

GTS/audioprzewodnik

50 zł

w cenie biletu

30 zł

w cenie biletu

6 zł

11 zł

karnet rodzinny
(dwie osoby dorosłe plus troje dzieci)

GTS/audioprzewodnik

60 zł


w cenie biletu

 

Ulga w opłacie za wstęp do Muzeum przysługuje:

 • uczniom i studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich
 • osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, a także osobom z niepełnosprawnością i ich opiekunom
 • nauczycielom, wychowawcom placówek opiekuńczo–wychowawczych
 • wszystkim osobom spełniającym powyższe kryteria, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej 
 • oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 • osobom odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami” lub odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
 • innym osobom, wymienionym w §1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia.  Dz.U. 2008 nr 160 poz. 994

 

Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum przysługuje:

 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
 • posiadaczom Karty Polaka
 • dzieciom do lat siedmiu

Formularz zgłoszeniowy dla grup

 • * pola wymagane