Powozownia im. Zbigniewa Prus-Niewiadomskiego

Wystawa mieści się w Stajniach Kubickiego, wybudowanych w latach 1825-1826. Prezentuje, nawiązujące do okresu wzniesienia i użytkowania obiektu, zabytki hipologiczne z XIX i XX wieku.

W tamtym czasie konie wierzchowe i zaprzęgowe pełniły ważne funkcje w komunikacji, rolnictwie, policji, wojsku i innych służbach, a także w sporcie konnym, wyścigach i rekreacji. W 1936 r. na terenie Polski znajdowało się blisko 4 mln koni i pod tym względem nasz kraj zajmował pierwsze miejsce w Europie.

Wystawa obejmuje kolekcję pojazdów konnych oraz uprzęży w stylach: angielskim, krakowskim, śląskim i bałagulskim, chomąta, latarnie powozowe, siodła, akcesoria dla koni wierzchowych i zaprzęgowych, akcesoria dla jeźdźców, powożących, hodowców koni, lekarzy weterynaryjnych i kowali, stroje osób związanych z hodowlą koni oraz uczestników konkursów hipicznych, wyścigów konnych i polowań.

Zbigniew Prus-Niewiadomski - patron powozowni

Patronem powozowni jest Zbigniew Prus-Niewiadomski (1922-1997), wybitny rzeczoznawca zabytków związanych z zaprzęgami konnymi. To dzięki niemu w okresie powojennym historyczne pojazdy konne uznano za zabytki i objęto ochroną konserwatorską. Prus-Niewiadomski został ich głównym inwentaryzatorem w skali całego kraju; w związku z czym wydał niezliczone ilości opinii i opracowań. Był autorem wielu artykułów, międzynarodowym sędzią i działaczem Polskiego Związku Jeździeckiego. Współtworzył powozownie państwowe i prywatne w myśl idei, że ochrona zabytków związanych z końmi i ich użytkowaniem pozwala zachować pamięć o roli koni w życiu człowieka. Z Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa Prus-Niewiadomskiego łączyły serdeczne stosunki.

STAJNIE KUBICKIEGO - WIRTUALNY SPACER