PZU Mecenasem Muzeum

Dzięki wsparciu PZU w Łazienkach Królewskich z funduszu prewencyjnego spółki realizowany jest program "Bezpieczne Łazienki". Mecenat PZU i fundusz prewencyjny obejmują również wystawy: "Blask orderów w 100-lecie odzyskania niepodległości", "Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem Rembrandt", "Bratanków dzieje wspólne. Unikaty ze zbiorów budapesztańskich" oraz "Virtuti Militari".

Ochrona obiektów dziedzictwa narodowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa zwiedzającym to jeden z podstawowych celów Muzeum. Dzięki wsparciu PZU zadania te realizowane są z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu i technik ochronnych.

Ze środków PZU współfinansowane są: rozbudowa systemu monitoringu, m.in. o kamery cyfrowe i objęcie monitoringiem integracyjnego placu zabaw, oraz wyposażenie straży muzealnej w defibrylatory, pojazdy typu melex i segway oraz dwa elektryczne, czterokołowe pojazdy Renault Twizy Cargo. Sprzęt ten pozwala zapobiegać niekorzystnym zdarzeniom, a w przypadku ich wystąpienia umożliwia sprawne udzielenie pomocy.

Dzięki wsparciu PZU ponad trzy miliony osób odwiedzających ogrody i obiekty Łazienek Królewskich mogą czuć się bezpiecznie, a Straż Muzealna realizuje swoje zadania na najwyższym poziomie. Nowoczesne systemy zabezpieczeń pozwalają również organizować liczne wydarzenia kulturalne oraz wystawy wybitnych dzieł sztuki z polskich i światowych muzeów.

W 2018 r. z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Łazienkach Królewskich otwarta została wystawa czasowa "Blask orderów w 100-lecie odzyskania niepodległości". PZU jako mecenas ekspozycji ufundował gabloty, w których wyeksponowane zostały najcenniejsze eksponaty: wypożyczone ze Staatliche Kunstsammlungen w Dreźnie Ordery Orła Białego z garnituru diamentowego i rubinowego Augusta II oraz szpada pochodząca z tegoż garnituru rubinowego.

Swoim mecenatem PZU objął również wystawy: "Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem Rembrandt", "Bratanków dzieje wspólne. Unikaty ze zbiorów budapesztańskich" oraz  "Virtuti Militari".

PZU wspiera Muzeum Łazienki Królewskie nieprzerwanie od 2011 r., a głównym Mecenasem jest od 2017 r.  Wcześniej, w latach 2011-2016 PZU było członkiem Klubu Mecenasów Muzeum, obok KGHM Polska Miedź S.A. i China Minmetals Corporation. W latach 2011-2013 Mecenasem Łazienek Królewskich była również ENEA S.A., a w 2015 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W 2014 r. Klub Mecenasów Muzeum Łazienki Królewskie otrzymał Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2019 r. PZU otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego tytuł Mecenasa Kultury. Spółka, która od lat wspiera wiodące instytucje i wydarzenia kulturalne, wyróżniona została za całokształt swoich działań na rzecz promocji i ochrony kultury oraz dziedzictwa narodowego. Dbałość o dobra kultury przyczynia się od budowania tożsamości, szacunku do tradycji oraz poczucia przynależności do wspólnoty i jej historii. Do Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kandydaturę PZU zgłosiły trzy instytucje kultury: Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Teatr Wielki - Opera Narodowa. 

Dziękujemy Mecenasowi PZU za wkład w rozwój Muzeum, zapewnienie bezpieczeństwa zwiedzającym i ochronę zabytkowych obiektów.

PARTNERZY

 • ARRE
 • ICOM
 • Zamek Królewski na Wawelu
 • Zamek Królewski w Warszawie
 • Muzeum Pałac Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie
 • Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Bank Pekao
 • Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
 • Uniwersytet Warszawski
 • Mennica Polska
 • Instytut Teatralny
 • Polska Opera Królewska
 • Europejski Szlak Teatrów Historycznych
 • AMS
 • Escape Explore Club
 • Renault
 • LOT

INSTYTUCJE PAŃSTWOWE

 • NFOŚIGW
 • MKiDN