Obiekty Muzeum Łazienki Królewskie otwarte są od wtorku do niedzieli. Obowiązuje limit osób i czasu zwiedzania - tutaj poznasz szczegóły.

Ogrody Łazienek Królewskich otwarte są codziennie w godz. 5.00-21.00. Podczas wizyty w ogrodach obowiązują określone wytyczne - tutaj poznasz szczegóły.


Kasy biletowe w Podchorążówce oraz w Starej Oranżerii czynne są od wtorku do czwartku w godz. 10.00-15.00 oraz od piątku do niedzieli w godz. 10.00-17.00.  Sprawdź ceny biletów

Wstęp do łazienkowskich ogrodów jest bezpłatny.

Zwiedzanie indywidualne lub grupowe (maks. 10 osób) - rezerwacje grupowe wyłącznie przez poniższy formularz:
przejdź do formularza rezerwacji dla grup

Ostatnie wejście do obiektów odbywa się na pół godziny przed ich zamknięciem.

Piątek - dzień bezpłatnego wstępu, zwiedzanie wyłącznie indywidualne, nie obowiązują rezerwacje.

Uprzejmie informujemy, że możliwe jest czasowe zamknięcie obiektów Muzeum Łazienki Królewskie dla zwiedzających. Prosimy o kontakt z Działem Rezerwacji w celu potwierdzania dostępności poszczególnych obiektów: (+48) 504 243 783 (poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00).

Dodatkowe informacje (poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00):

e-mail: rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl
telefon: (+48) 504 243 783

PAŁAC NA WYSPIE, STARA ORANŻERIA, PAŁAC MYŚLEWICKI, BIAŁY DOM - WYSTAWA CZASOWA, WODOZBIÓR (JEDEN WSPÓLNY BILET)


Bilet normalny                            40 zł

z adioprzewodnikiem                 43 zł

Bilet ulgowy                                 20 zł

z audioprzewodnikiem               23 zł

Dzieci od lat 7
i młodzież do 26. roku życia        1 zł

z audioprzewodnikiem                 4 zł

Karta dużej rodziny:
Dorośli                                        30 zł

z audioprzewodnikiem               33 zł

Dzieci od lat 7
i młodzież do 26. roku życia        1 zł 

z audioprzewodnikiem                 4 zł

W ramach jednego wspólnego biletu zwiedzać można: Pałac na Wyspie (parter), Starą Oranżerię z Teatrem Królewskim, Biały Dom z wystawą czasową "Piękne przedmioty. Nabytki 2020", Pałac Myślewicki oraz Wodozbiór (parter).

 

MUZEUM ŁOWIECTWA I JEŹDZIECTWA


Bilet normalny                           16 zł

Bilet ulgowy                                 8 zł

Dzieci od lat 7
i młodzież do 26. roku życia       1 zł 

Karta dużej rodziny:
Dorośli                                         7 zł

Dzieci od lat 7
i młodzież do 26. roku życia       1 zł 

W Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa otwarte są Koszary Kantonistów z wystawami stałymi "Las""Oko w oko" oraz wystawą czasową "Co wiemy o grzybach", a także oraz Stajnie Kubickiego z Powozownią im. Zbigniewa Prus-NiewiadomskiegoKrólewska Manufaktura Tkacka oraz wystawą czasową obrazu Jana Styki "Witold przysięga zemstę Krzyżakom na tle płonącego Kowna".

Ulga w opłacie za wstęp do Muzeum przysługuje:

1) uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie;
2) uczniom szkół, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3) uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
4) uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
5) uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
6) uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
7) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
8) nauczycielom:
a) szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
b) szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
c) szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
d) uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
- szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
- sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
- szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;
9) osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej";
10) kombatantom;
11) studentom spoza Unii Europejskiej legitymującym się Międzynarodowymi Legitymacjami Studenckimi ISIC.

Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum przysługuje:

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis";
2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274, z 2016 r. poz. 753 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60);
5) weteranom;
6) dzieciom do lat 7.

Formularz zgłoszeniowy dla grup do 10 osób

  • * pola wymagane