Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 informujemy, że Muzeum Łazienki Królewskie i ogrody zamknięte będą do odwołania.


Bilety wstępu do obiektów, w tym karnety, nabyć można w kasach w Podchorążówce, Starej Oranżerii oraz w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, czynnych w godzinach otwarcia obiektów. Wstęp do łazienkowskich ogrodów jest bezpłatny.

Piątek - dzień bezpłatnego wstępu, nie obowiązują rezerwacje, zwiedzanie wyłącznie indywidualne (nie ma możliwości zwiedzania z przewodnikiem), audioprzewodniki płatne 12 zł.

Uprzejmie informujemy, że możliwe jest czasowe zamknięcie Pałacu na Wyspie, Starej Oranżerii i Pałacu Myślewickiego dla zwiedzających. Prosimy o kontakt z Działem Rezerwacji w celu potwierdzania dostępności poszczególnych obiektów: (+48) 504 243 783.

Rezerwacje grupowe wyłącznie przez poniższy formularz:

przejdź do formularza rezerwacji dla grup

Dodatkowe informacje (poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00):

e-mail: rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl
telefon: (+48) 504 243 783

PAŁAC NA WYSPIE


Bilet normalny*                                    25 zł

Bilet ulgowy*                                        18 zł

Dzieci i studenci do 26 lat**                1 zł

* Prawo do bezpłatnego GTS (System Oprowadzania Grupowego) lub audioprzewodnika

**GTS obowiązkowy w przypadku zwiedzania w grupie powyżej 10 osób i płatny 5 zł od osoby.

**Audioprzewodnik do indywidualnego zwiedzania płatny 5 zł od osoby.

STARA ORANŻERIA, TEATR KRÓLEWSKI


Bilet normalny*                                      20 zł

Bilet ulgowy*                                          15 zł

Dzieci i studenci do 26 lat**                  1 zł

* Prawo do bezpłatnego GTS (System Oprowadzania Grupowego) lub audioprzewodnika

**GTS obowiązkowy w przypadku zwiedzania w grupie powyżej 10 osób i płatny 5 zł od osoby.

**Audioprzewodnik do indywidualnego zwiedzania płatny 5 zł od osoby.

PAŁAC MYŚLEWICKI


Bilet normalny                                     10 zł

Bilet ulgowy                                          5 zł

Dzieci i studenci do 26 lat                   1 zł

MUZEUM ŁOWIECTWA I JEŹDZIECTWA


Bilet normalny                                    10 zł

Bilet ulgowy                                         5 zł

Dzieci i studenci do 26 lat                  1 zł

Karnety w sezonie zimowym (1 października - 30 kwietnia): wstęp do Pałacu na Wyspie, Pałacu Myślewickiego, Starej Oranżerii oraz Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa.

Rodzaj biletu

normalny

ulgowy

dzieci i studenci
do 26 lat

karnet jednodniowy*

GTS/audioprzewodnik

40 zł

w cenie biletu

25 zł

w cenie biletu

3 zł

5 zł

 

karnet rodzinny*
(dwie osoby dorosłe plus troje dzieci)

GTS/audioprzewodnik

75 zł


w cenie biletu


Karnety w sezonie letnim (1 maja - 30 września)

Rodzaj biletu

normalny

ulgowy

dzieci i studenci
do 26 lat

karnet jednodniowy*

GTS/audioprzewodnik

45 zł

w cenie biletu

30 zł

w cenie biletu

4 zł

5 zł

 

karnet rodzinny*
(dwie osoby dorosłe plus troje dzieci)

GTS/audioprzewodnik

75 zł


w cenie biletu

Ulga w opłacie za wstęp do Muzeum przysługuje:

1) uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie;
2) uczniom szkół, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3) uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
4) uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
5) uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
6) uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
7) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
8) nauczycielom:
a) szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
b) szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
c) szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
d) uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
- szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
- sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
- szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;
9) osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej";
10) kombatantom;
11) studentom spoza Unii Europejskiej legitymującym się Międzynarodowymi Legitymacjami Studenckimi ISIC.

Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum przysługuje:

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis";
2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274, z 2016 r. poz. 753 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60);
5) weteranom;
6) dzieciom do lat 7.

Formularz zgłoszeniowy dla grup

  • * pola wymagane