Zapraszamy na bezpłatne zwiedzanie letniej rezydencji króla Stanisława Augusta. W każdy piątek w godz. 10.00-20.00 obowiązuje wolny wstęp do wszystkich obiektów Muzeum oraz na wystawy stałe i czasowe.

Bezpłatne wejściówki do poszczególnych obiektów otrzymać można w muzealnych kasach (Pałac na Wyspie, Stara Oranżeria, Pałac Myślewicki, Podchorążówka, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa).

W Pałacu na Wyspie warto zobaczyć Królewską Galerię Obrazów z dziełami wybitnych artystów europejskich XVII i XVIII wieku, które zgromadził ostatni władca Polski, oraz królewskie apartamenty.

Bezpłatnie dostępna będzie także wystawa "Bratanków dzieje wspólne. Unikaty ze zbiorów budapesztańskich" w Podchorążówce. Prezentowane są tam bezcenne eksponaty z węgierskich zbiorów narodowych, będące świadectwem wspólnej, wieloletniej historii Polski i Węgier. Wśród nich znajdują się: miecz ceremonialny podarowany królowi Władysławowi II Jagiellończykowi przez papieża Juliusza II, buława Stefana Batorego, szabla generała Józefa Bema, a także rzadka złota moneta - sto dukatów Zygmunta III Wazy.

W Starej Oranżerii zobaczyć można Teatr Królewski, jeden z nielicznych w Europie oryginalnych XVIII-wiecznych teatrów dworskich, Królewską Galerię Rzeźby z gipsowymi kopiami najsłynniejszych rzeźb starożytnego świata, a także Galerię Rzeźby Polskiej z pracami najwybitniejszych polskich artystów, tworzących od początku XIX wieku do połowy XX wieku.

W Pałacu Myślewickim warto się przyjrzeć historycznym polichromiom Jana Bogumiła Plerscha, słynnego malarza i dekoratora, należącego do ścisłej kadry artystycznej na warszawskim dworze. Znajduje się tam też sypialnia księcia Józefa Poniatowskiego.

Darmowe zwiedzanie w piątek odbywa się również w Koszarach Kantonistów w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa (Odział Muzeum Łazienki Królewskie). Obejrzeć tam można polski salon myśliwski z XIX-XX wieku, a także ekspozycję zwierząt leśnych, ptaków i trofeów egzotycznych.