W związku z podjęciem działań mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2 obiekty Muzeum Łazienki Królewskie będą zamknięte od 16 marca do 25 kwietnia 2021 roku.


Kasy biletowe znajdują się w Podchorążówce oraz w Starej Oranżerii.

Rezerwacje: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-16.00

e-mail:RezerwacjeMLiJ@lazienki-krolewskie.pl
telefon: (+48) lub 518 684 215

Piątek - dzień bezpłatnego wstępu, nie obowiązują rezerwacje.

MUZEUM ŁOWIECTWA I JEŹDZIECTWA


Bilet normalny                           8 zł

Bilet ulgowy                               4 zł

Dzieci od lat 7
i młodzież do 26. roku życia     1 zł 

Karta dużej rodziny:
Dorośli                                       6 zł

Dzieci od lat 7
i młodzież do 26. roku życia      1 zł 

W Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa otwarte są wystawy stałe "Las" i "Oko w oko" oraz wystawa czasowa "Broń palna".

PAŁAC NA WYSPIE, STARA ORANŻERIA,PAŁAC MYŚLEWICKI,PODCHORĄŻÓWKA - WYSTAWA CZASOWA, MUZEUM ŁOWIECTWA I JEŹDZIECTWA (JEDEN WSPÓLNY BILET)


Bilet normalny                            30 zł

z adioprzewodnikiem                 33 zł

Bilet ulgowy                                 15 zł

z audioprzewodnikiem               18 zł

Dzieci od lat 7
i młodzież do 26. roku życia        1 zł

z audioprzewodnikiem                4 zł

Karta dużej rodziny:
Dorośli                                        22 zł

z audioprzewodnikiem               25 zł

Dzieci od lat 7
i młodzież do 26. roku życia        1 zł 

z audioprzewodnikiem                 4 zł

W ramach jednego wspólnego biletu zwiedzać można: Pałac na Wyspie, Starą Oranżerię z Teatrem Królewskim, Pałac Myślewicki (parter), wystawę czasową w Podchorążówce "Symbole wolności bałtyckiej" oraz Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, gdzie otwarte są wystawy stałe "Las" i "Oko w oko" oraz wystawa czasowa "Broń palna".


Ulga w opłacie za wstęp do Muzeum przysługuje:

1) uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie;
2) uczniom szkół, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3) uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
4) uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
5) uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
6) uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
7) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
8) nauczycielom:
a) szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
b) szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
c) szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
d) uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
- szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
- sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
- szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;
9) osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej";
10) kombatantom;
11) studentom spoza Unii Europejskiej legitymującym się Międzynarodowymi Legitymacjami Studenckimi ISIC.

Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum przysługuje:

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis;
2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274, z 2016 r. poz. 753 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60);
5) dzieciom do lat 7.