Kasy biletowe w Podchorążówce, Starej Oranżerii i Stajniach Kubickiego są czynne godzinę krócej niż muzealne obiekty.

Godziny przerw w muzealnych kasach:
Podchorążówka: wtorek, środa, niedziela: 13.30-14.00; czwartek, piątek, sobota: 14.30-15.00.
Stara Oranżeria: wtorek, środa, niedziela: 14.00-14.30; czwartek, piątek: 15.00-15.30; sobota: 15.30-16.00.
Stajnie Kubickiego: wtorek, środa, niedziela: 13.00-13.30; czwartek, piątek: 14.00-14.30; sobota: 16.30-17.00.

Biletomaty znajdują się w Podchorążówce, Białym Domu, Koszarach Kantonistów i Stajniach Kubickiego.

Rezerwacje: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-16.00

e-mail:RezerwacjeMLiJ@lazienki-krolewskie.pl
telefon: (+48) lub 518 684 215

Piątek - dzień bezpłatnego wstępu, nie obowiązują rezerwacje.

 

MUZEUM ŁOWIECTWA I JEŹDZIECTWA (STAJNIE KUBICKIEGO, KOSZARY KANTONISTÓW)

Bilet normalny                            30 zł

Bilet ulgowy                                15 zł

Dzieci od lat 7
i młodzież do 26. roku życia       1 zł

Karta Dużej Rodziny:
Dorośli                                        20 zł

Dzieci od lat 7
i młodzież do 26. roku życia       1 zł

PAŁAC NA WYSPIE, STARA ORANŻERIA, PAŁAC MYŚLEWICKI, BIAŁY DOM, WODOZBIÓR, KOSZARY KANTONISTÓW, STAJNIE KUBICKIEGO (JEDEN WSPÓLNY BILET)

Bilet normalny                            60 zł

Bilet ulgowy                                30 zł

Dzieci od lat 7
i młodzież do 26. roku życia       1 zł

Karta Dużej Rodziny:
Dorośli                                        45 zł

Dzieci od lat 7
i młodzież do 26. roku życia       1 zł

W ramach jednego wspólnego biletu można zwiedzać: Pałac na Wyspie, Starą Oranżerię z Teatrem Królewskim i Galerią Rzeźby Polskiej, Pałac Myślewicki, Biały DomWodozbiór.

W Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa są otwarte Koszary Kantonistów z wystawami stałymi: "Las", "Oko w oko", "Ptaki", "Salon myśliwski" oraz wystawą czasową "Przyroda i myślistwo w XX-wiecznej grafice – 95. rocznica powrotu żubra do Puszczy Białowieskiej", a także Stajnie Kubickiego z Powozownią im. Zbigniewa Prus-NiewiadomskiegoKrólewską Manufakturą Tkacką.

Ulga w opłacie za wstęp do Muzeum przysługuje:

1) uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie;
2) uczniom szkół, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3) uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
4) uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
5) uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
6) uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
7) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
8) nauczycielom:
a) szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
b) szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
c) szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
d) uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
- szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
- sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
- szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;
9) osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej";
10) kombatantom;
11) studentom spoza Unii Europejskiej legitymującym się Międzynarodowymi Legitymacjami Studenckimi ISIC.

Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum przysługuje:

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis;
2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274, z 2016 r. poz. 753 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60);
5) dzieciom do lat 7.