rada muzeum

Członkowie Rady Muzeum przy Muzeum Łazienki Królewskie - kadencja 2018-2022

Przewodniczący Rady:

 • prof. Andrzej Rottermund
  prezes Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich oraz prezes Fundacji Teresy Sahakian

Wiceprzewodnicząca Rady:

 • dr hab. Jolanta Małgorzata Talbierska
  kierownik Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej

Członkowie:

 • prof. nadzw. dr hab. Andrzej Tadeusz Betlej
  dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie
 • prof. dr hab. Roman Dziedzic
  Zakład Ekologii Zwierząt i Łowiectwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Stanisław Filipow
  Instytut Historii i Nauk Politycznych, Uniwersytet w Białymstoku
 • Paweł Jaskanis
  dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
 • dr inż. Andrzej Konieczny
  dyrektor Generalny Lasów Państwowych
 • dr hab. Robert Kotowski
  dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach
 • Jan Lubomirski-Lanckoroński
  prezes Grupy Landeskrone i Fundacji Książąt Lubomirskich
 • Dorota Macieja
  członek zarządu PZU ŻYCIE S.A.
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Majewski
  dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
 • Tomasz Thun-Janowski
  dyrektor Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy
 • Wit Karol Wojtowicz
  dyrektor Muzeum Zamku w Łańcucie
 • Grzegorz Zambrzycki
  prezes zarządu i dyrektor naczelny Mennica Polska S.A.