Muzeum Łazienki Królewskie
w Warszawie

Rzeźba przedstawiająca schyloną pstać na tle antycznych ruin.

Amfiteatr w Muzeum Łazienki Królewskie, łączący w swej architekturze motyw antycznych ruin z funkcją teatru w otwartej przestrzeni, fot. Paweł Czarnecki.