Konserwacja i remont Białego Domku oraz Wodozbioru wraz z zabytkowym ogrodem

6 marca 2017 r. Muzeum Łazienki Królewskie podpisało w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę na dofinansowanie prac konserwatorsko-remontowych w Białym Domku i Wodozbiorze.

Koszt projektu "Źródła przemian. Ochrona i udostępnienie historycznego dziedzictwa Łazienek Królewskich. Konserwacja i remont Białego Domku oraz Wodozbioru wraz z zabytkowym ogrodem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie" wynosi 15 023 022,51 zł - w tym 9 651 870,86 to środki przyznane przez resort kultury z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zaś kwota w wysokości 2 412 967,72 zł pochodzi z MKiDN. 

Prace w Wodozbiorze rozpoczną się we wrześniu 2017 r. i potrwają do końca maja 2018 r. W tym czasie w obiekcie wymienione zostaną: pokrycie dachu, drewniana konstrukcja stropu, stolarka okienna i drzwiowa, schody wewnętrzne, podłogi oraz posadzki. Wyremontowane będą też dziedziniec wewnętrzny oraz instalacje grzewcze i elektryczne. Obiekt zostanie ponadto dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Po remoncie Wodozbiór odzyska dawną świetność i powstanie w nim nowa przestrzeń wystawiennicza.

Prace w Białym Domku ruszą w listopadzie 2017 r. i potrwają do marca 2019 r. Konserwacją objęte będą: elewacja, okna, wnętrza, polichromie, tynki sufitów, podłogi, kominki oraz drewniane dekoracje. Naprawiony zostanie dach i schody, a piwnice zostaną zabezpieczone przed wilgocią. Zabytek zyska zabezpieczenie przeciwpożarowe, nowe instalacje sanitarne i dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (pętla indukcyjna, podnośnik).

Po zakończeniu prac cały obiekt udostępniony zostanie zwiedzającym - oglądać w nowej aranżacji będzie można królewskie apartamenty na parterze, a także pierwsze piętro. Atrakcją będzie innowacyjna przestrzeń edukacyjna.

Nowe oblicze zyska również ogród otaczający Biały Domek. Wyremontowana zostanie m. in. fontanna i odświeżone zostaną ścieżki dla spacerowiczów, powstaną też czytelnie plenerowe.

Prace konserwatorsko-remontowe w Białym Domku i Wodozbiorze to kolejny etap rewitalizacji Łazienek Królewskich. Proces ten zaczął się w 2010 r. Od tego czasu blask odzyskały już najważniejsze obiekty królewskiej rezydencji: Pałac na Wyspie, Stara Oranżeria i Pałac Myślewicki. Prace konserwatorskie objęły też cenne kolekcje malarstwa, rzeźby i grafiki. Odnowiono również część historycznego ogrodu Muzeum. W sumie program rewitalizacji kosztował ponad 130 mln zł i został sfinansowany m.in. z Funduszy Europejskich, Funduszy Norweskich, środków MKiDN oraz NFOŚiGW.

Architektoniczne świadectwo

Biały Domek, znajdujący się pobliżu Wodozbiór, a także otaczający oba zabytki historyczny ogród stanowią niepowtarzalne świadectwo architektonicznej spuścizny klasycyzmu i oświecenia. Biały Domek wybudowany został w latach 1774-1776 według projektu Dominika Merliniego. Jest to pierwsza budowla Łazienek Królewskich, która powstała od podstaw na zlecenie króla Stanisława Augusta. Należała do kategorii maisons de plaisance - podmiejskich willi przeznaczonych na letnie mieszkanie. Rezydencję łączono z zamieszkującymi ją kobietami: siostrami króla Ludwiką Zamoyską oraz Izabelą Branicką, a także Elżbietą Grabowską, według legendy morganatyczną żoną Stanisława Augusta. W latach 1801-1805 przebywał tam król Ludwik XVIII, będący w Polsce na wygnaniu.

Biały Domek jest lekką bryłą harmonijnie wpisującą się w otaczający ogród. W obiekcie zachowała się oryginalna, szachulcowa konstrukcja ścian piętra, dekoracja elewacji, a także historyczny wystrój XVIII-wiecznych wnętrz. Na uwagę zasługują groteski Jana Bogumiła Plerscha z Sali Jadalnej, które są pierwszymi tego typu dekoracjami malarskim na ziemiach polskich, czy też XVIII-wieczne tapety w Pokoju Bawialnym, a wśród nich tapety importowane z Chin, obrazujące europejskie faktorie handlowe w Kantonie i sceny z życia Chińczyków.

Wodozbiór to pawilon ogrodowy, który pełnił niegdyś rolę zbiornika wodnego, zasilającego sąsiednie obiekty i fontanny. Ma nie tylko unikalną wartość artystyczną, ale i historyczną jako świadectwo dawnych rozwiązań technicznych. Pawilon zbudowany został w XVII w. za czasów pierwszego właściciela Łazienek, Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. W 1777 r. zyskał charakterystyczną, okrągłą formę, zaś w 1823 r., za sprawą architekta Chrystiana Piotra Aignera, unikalną dekoracyjną oprawę, która nawiązuje do rzymskiego grobowca Cecylii Metelli. Obecnie Wodozbiór częściowo pełni swoją historyczną funkcję, zbierając wodę z podnóża okolicznych wzgórz.

W trosce o zrealizowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w sposób etyczny, jawny i przejrzysty informujemy o możliwości sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych pod adresem e-mail nadużycia.POIS@mr.gov.pl lub przez elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej - stosowny formularz dostępny jest pod linkiem http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.

KALENDARIUM PRAC W WODOZBIORZE I BIAŁYM DOMKU

19 stycznia 2018 r. - umowa na remont Białego Domku podpisana
Muzeum Łazienki Królewskie podpisało umowę z wykonawcą prac remontowych i konserwatorskich w Białym Domku. Obejmą one zarówno wnętrza, jak również elementy konstrukcyjne i architektoniczne. Odnowione zostaną malowidła ścienne, w tym słynne groteski Jana Bogumiła Plerscha, nadwornego malarza króla Stanisława Augusta, a także ozdobne sztukaterie, dekorowane drewniane boazerie oraz podłogi. Projekt przewiduje ponadto wzmocnienie konstrukcyjne ścian i stropów pierwszego piętra pawilonu, co pozwoli na otwarcie tej części budynku dla zwiedzających. Remont obejmie również naprawę elementów więźby dachowej, wymianę pokrycia dachu, przywrócenie elewacjom ich pierwotnego, historycznego wyrazu, a także naprawę stolarki okiennej i drzwiowej. Docelowo Biały Domek będzie miejscem ekspozycji m.in. Królewskiej Galerii Grafiki, w tym przede wszystkim zespołu rycin pochodzących z "Metamorfoz" Owidiusza, z wydania z lat 1767-1771.

29 grudnia 2017 r. - remont fontanny przed Białym Domkiem zakończony
W połowie grudnia Muzeum Łazienki Królewskie dokonało formalnego odbioru prac remontowych i konserwatorskich fontanny przy Promenadzie Królewskiej. Uszkodzoną konstrukcję zastąpiła nowa, żelbetowa. Oryginalne, kamienne nakrywy okalające basen fontanny zostały odrestaurowane i wróciły na swoje pierwotne miejsce. Instalacja fontanny została przystosowana do obowiązujących norm w zakresie czystości wody, która krążyć będzie w obiegu zamkniętym. Efekty modernizacji w pełni podziwiać można będzie wiosną, kiedy uruchomiony zostanie wodotrysk (z fr. jet d’eau), a okalający fontannę kwietnik wypełnią kwiaty.

28 listopada 2017 r. - prace w Wodozbiorze i przy fontannie przed Białym Domkiem
Trwają prace remontowe i konserwatorskie, dzięki którym Wodozbiór odzyska historyczny wygląd. Pomóc mają w tym wyniki zakończonej właśnie kwerendy archiwalnych dokumentów, w których znajduje się wiele cennych informacji o przeszłości budynku. Wykonawca zaczął już oczyszczać ceglane ściany wewnątrz budynku, demontuje też wtórne podłogi. Rozpoczęły się również przygotowania do remontu więźby dachowej oraz konserwacji elewacji. Postępuje także remont fontanny przed Białym Domkiem. Wiele prac zostało już wykonanych, choć na ostateczny, widoczny efekt trzeba jeszcze trochę poczekać.

11 października 2017 r. - remont fontanny przed Białym Domkiem
Rozpoczął się remont fontanny usytuowanej na Promenadzie Królewskiej przed Białym Domkiem. Wykonawca rozebrał uszkodzoną konstrukcję i przystąpił do wykonania nowej, żelbetowej. Historyczne, kamienne elementy zostały zinwentaryzowane i trafią wkrótce do pracowni konserwatorskiej. Efektem prowadzonych prac będzie m.in. konserwacja historycznego systemu jet d’eau (z fr. wodotrysk) oraz odtworzenie kwietnika okalającego basen fontanny.

19 września 2017 r. - wykonawca wchodzi na plac budowy
Muzeum Łazienki Królewskie udostępniło Wodozbiór wykonawcy prac remontowo-konserwatorskich. Tym samym rozpoczęła się organizacja placu budowy. Zakres prac obejmuje kompleksowy remont budynku, w tym wymianę instalacji, wzmocnienie murów i nadproży, izolację, remont ścian, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej wraz z odtworzeniem okuć. Przywrócony ma być również oryginalny układ komunikacji między pomieszczeniami. Pracami konserwatorskimi objęte zostaną kamienne detale architektoniczne (m.in. cokół, portyk i schody zewnętrzne), elewacja wewnętrzna i zewnętrzna wraz z elementami dekoracyjnymi (m.in. fryz i attyka), posadzki, schody, stropy oraz elementy więźby dachowej.

28 sierpnia 2017 r. - podpisanie umowy z wykonawcą
Muzeum Łazienki Królewskie podpisało umowę z wykonawcą prac remontowo-konserwatorskich w Wodozbiorze. Ich zakres obejmuje remont oraz adaptację części naziemnej obiektu, który ze względu na zły stan konserwatorski nie był udostępniany zwiedzającym. Termin zakończenia prac przewidziany jest na koniec maja 2018 r. Goście będą mogli zwiedzać Wodozbiór w przyszłorocznym sezonie letnim. W nowej przestrzeni ekspozycyjnej znajdą się plansze i wydruki materiałów archiwalnych z XVIII w., a także makieta prezentująca przekrój obiektu wraz z elementami zbierającymi i przechowującymi wodę.