ZADANIA DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Muzeum Łazienki Królewskie od wielu lat realizuje projekty z udziałem środków publicznych. Są to zarówno przedsięwzięcia infrastrukturalne, jak i zadania ukierunkowane na rozwój oferty kulturalnej i edukacyjnej oraz prowadzenie prac remontowych i konserwacyjnych w zabytkowych obiektach.

Nazwa zadania: "Przygotowanie wystawy obrazu Witold przysięga zemstę Krzyżakom wobec płonącego Kowna (1362)"
Wartość zadania: 57 910 zł
Kwota dofinansowania: 57 910 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.
Termin realizacji zdania: od 23 lipca 2021 r. do 14 listopada 2021 r.

Nazwa zadania: "Aleksandra Piłsudska i sekrety międzywojennych Łazienek"
Wartość zadania: 23 800 zł
Kwota dofinansowania: 23 800 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022.
Termin realizacji zdania: od 10 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Nazwa zadania: "Przestrzeń spotkań - Ogród Edukacji i Zabawy na terenie Muzeum Łazienki Królewskie"
Wartość zadania:
2 030 396 zł
Kwota dofinansowania: 2 030 396 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.
Termin realizacji zdania: od 8 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Nazwa zadania: "Realizacja wystawy Węgierski październik 1956
Wartość zadania: 68 650 zł
Kwota dofinansowania: 68 650 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa
Termin realizacji zdania: od 15 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Nazwa zadania: "Przygotowanie wystawy stałej oraz strefy obsługi publiczności w budynku Stajni Kubickiego"
Wartość zadania:
246 410 zł
Kwota dofinansowania: 246 410 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.
Termin realizacji zdania: od 12 marca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.

Nazwa zadania: "Realizacja wystawy Ursuli von Rydingsvard w Polsce"
Wartość zadania: 140 200 zł
Kwota dofinansowania: 140 200 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.
Termin realizacji zdania: od 18 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Nazwa zadania: "Pokrycie kosztów organizacji wystawy plenerowej pod roboczym tytułem Odzyskane dziedzictwo. W 100-lecie traktatu ryskiego oraz towarzyszącej jej publikacji"
Wartość zadania: 28 200 zł
Kwota dofinansowania: 28 200 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.
Termin realizacji zdania: od 3 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Nazwa zadania: "Zakup biletomatów do wybranych obiektów Muzeum Łazienki Królewskie"
Wartość zadania: 128 000 zł
W ramach realizacji przedsięwzięcia do obiektów Muzeum Łazienki Królewskie, tj. Białego Domu, Starej Oranżerii, Podchorążówki, Stajni Kubickiego i Koszarów Kantonistów, zakupionych zostało pięć nowoczesnych biletomatów.
Kwota dofinansowania: 128 000 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.
Cel zadania: Usprawnienie obsługi publiczności poprzez zwiększenie liczby punktów sprzedaży biletów na terenie Muzeum Łazienki Królewskie. Poprawa dostępności usługi sprzedaży biletów dzięki biletomatom przystosowanym do potrzeb osób niedowidzących oraz z niepełnosprawnościami ruchowymi.
Termin realizacji zdania: od 17 listopada 2020 r. do 3 sierpnia 2021 r.