ZADANIA DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Muzeum Łazienki Królewskie od wielu lat realizuje projekty z udziałem środków publicznych. Są to zarówno przedsięwzięcia infrastrukturalne, jak i zadania ukierunkowane na rozwój oferty kulturalnej i edukacyjnej oraz prowadzenie prac remontowych i konserwacyjnych w zabytkowych obiektach.

Nazwa zadania: Zakup muzealiów
Wartość zadania: 300 000 zł
Kwota dofinansowania: 300 000 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z rozdziału: 92118 - muzea, paragrafu: 2800
Termin realizacji zadania: od 15 marca do 15 listopada 2022 r.

Nazwa zadania: Przygotowanie wystawy plenerowej upamiętniającej armię gen. Andersa
Wartość zadania: 44 600 zł
Kwota dofinansowania: 44 600 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z rozdziału: 92118 - muzea, paragrafu: 6220
Termin realizacji zadania: od 10 marca do 31 grudnia 2022 r.

Nazwa zadania: Wsparcie wydania woluminu "Korespondencja Stanisława Augusta z Katarzyną II i jej najbliższymi współpracownikami (1764-1796)" w opracowaniu naukowym wybitnej polskiej uczonej, prof. dr hab. Zofii Zielińskiej
Wartość zadania: 200 000 zł
Kwota dofinansowania: 200 000 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z rozdziału: 92118 - muzea, paragrafu: 2800
Termin realizacji zadania: od 14 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Nazwa zadania: Ekspozycja rzeźby Arnaldo Pomodoro
Wartość zadania: 170 000 zł
Kwota dofinansowania: 170 000 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z rozdziału: 92118 - muzea, paragrafu: 2800
Termin realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Nazwa zadania: Pokaz obrazu"Jeździec polski"pędzla Rembrandta van Rijna w Muzeum Łazienki Królewskie
Wartość zadania: 719 946 zł
Kwota dofinansowania: 719 946 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z rozdziału: 92118 - muzea, paragrafu: 2800
Termin realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Nazwa zadania: Transport powrotny muzealiów wypożyczonych na wystawę "Chocim 1621"
Wartość zadania: 17 000 zł
Kwota dofinansowania: 17 000 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z rozdziału: 92118 - muzea, paragrafu: 2800
Termin realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Nazwa zadania: Organizacja wystawy "Splendor władzy. Wettynowie na tronie Rzeczypospolitej"
Wystawa w Muzeum Łazienki Królewskie to pierwsza od 1997 r. próba przybliżenia szerokiej publiczności wspólnej historii polsko-saskiej, której spuścizna widoczna jest do dziś zarówno w Dreźnie, jak i w Warszawie. Ekspozycja stanowi również element toczącej się dyskusji na temat przyczyn upadku Rzeczpospolitej w XVIII w. Wystawie towarzyszy dwujęzyczny katalog, bogaty program edukacyjny oraz działania promocyjne.
Wartość zadania: 345 000 zł
Kwota dofinansowania: 345 000 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z rozdziału: 92118 - muzea, paragrafu: 2800
Termin realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Nazwa zadania: Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach ruchomych oraz nieruchomych w Muzeum Łazienki Królewskie.
Wartość zadania: 3 270 000 zł
Kwota dofinansowania: 3 270 000 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z rozdziału: 92118, paragrafu: 2730
Termin realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Nazwa zadania: Budowa pawilonu toaletowego przy ulicy Gagarina/Parkowej - etap I - rozbiórka nieczynnego budynku toalety, etap II - budowa nowej toalety
Inwestycja obejmuje rozbiórkę istniejącego budynku nieczynnej toalety w okolicy ul. Gagarina i Parkowej, a następnie budowę w tym samym miejscu nowego pawilonu toaletowego.
Wartość zadania: 1 800 000 zł
Kwota dofinansowania: 1 800 000 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.
Termin realizacji zadania: od 30 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Nazwa zadania: Organizacja wystawy czasowej w 400. rocznicę zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej Obojga Narodów nad armią turecką pod Chocimiem
Organizacja wystawy "Chocim 1621". Bitwa była jednym z największych sukcesów militarnych szlacheckiej Polski, który ocalił Rzeczpospolitą przed osmańską agresją. Wystawa obrazuje przyczyny i skutki konfliktu, a jej główny element stanowi zabytkowe uzbrojenie, ilustrujące oryginalną wojskowość polsko-litewską oraz turecką.
Wartość zadania: 126 300 zł
Kwota dofinansowania: 126 300 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.
Termin realizacji zadania: od 7 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Nazwa zadania: Modernizacja głównych systemów domenowych, poczty elektronicznej oraz zakup dodatkowych systemów zabezpieczających sieć i komputery
Modernizacja systemów domenowych, poczty elektronicznej wraz z usługą wdrożenia i zakupem licencji. Nabycie systemu NPS, który odpowiada za zabezpieczenie sieci przewodowej i bezprzewodowej Muzeum, a także nowego systemu antywirusowego.
Wartość zadania: 231 046 zł
Kwota dofinansowania: 231 046 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.
Termin realizacji zadania: od 27 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Nazwa zadania: Przygotowanie wystawy obrazu "Witold przysięga zemstę Krzyżakom wobec płonącego Kowna (1362)"
Przygotowanie wystawy czasowej obrazu "Przysięga Witolda" Jana Styki, który na stałe prezentowany jest w Muzeum Wojskowym im. Witolda Wielkiego w Kownie. Ekspozycji towarzyszą spotkania edukacyjne, poświęcone dziełu polskiego malarza, oraz działania promocyjne.
Wartość zadania: 57 910 zł
Kwota dofinansowania: 57 910 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.
Termin realizacji zdania: od 23 lipca 2021 r. do 14 listopada 2021 r.

Nazwa zadania: Unowocześnienie posiadanego w Muzeum Łazienki Królewskie systemu ochrony skrzynek pocztowych (system antyspamowy i antywirusowy dla Muzeum)
Unowocześnienie systemu ochrony skrzynek pocztowych w Muzeum Łazienki Królewskie przekładające się na znaczną poprawę poziomu bezpieczeństwa informatycznego Muzeum.
Wartość zadania: 59 500 zł
Kwota dofinansowania: 59 500 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.
Termin realizacji zadania: od 25 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Nazwa zadania: Aleksandra Piłsudska i sekrety międzywojennych Łazienek
Organizacja seminarium, przybliżającego postać Aleksandry Piłsudskiej i jej działalność, prezentowaną na tle aktywności społecznej kobiet w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym. Okazją do podjęcia tematu jest przypadająca 25 października 2021 r. setna rocznica ślubu Aleksandry Szczerbińskiej i Józefa Piłsudskiego, zawartego w nieistniejącej już kaplicy, która przylegała do pawilonu zachodniego Pałacu na Wyspie w Muzeum Łazienki Królewskie.
Wartość zadania: 23 800 zł
Kwota dofinansowania: 23 800 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022.
Termin realizacji zdania: od 10 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Nazwa zadania: "Przestrzeń spotkań - Ogród Edukacji i Zabawy" na terenie Muzeum Łazienki Królewskie
Wykonanie w południowej części Muzeum Łazienki Królewskie, między ul. Parkową a Aleją Chińską, integracyjnego miejsca edukacji i zabawy, o walorach naukowych, artystycznych i społecznych, z wykorzystaniem naturalnych elementów łazienkowskich ogrodów. Projekt "Przestrzeń spotkań" służy poszerzeniu oferty kulturalno-edukacyjnej w Muzeum. Jest skierowany zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych, zainteresowanych ekologią czy rekreacją na świeżym powietrzu.
Wartość zadania: 2 030 396 zł
Kwota dofinansowania: 2 030 396 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.
Termin realizacji zdania: od 8 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Nazwa zadania: Przygotowanie wystawy stałej oraz strefy obsługi publiczności w budynku Stajni Kubickiego
Zakup muzealiów oraz gablot ekspozycyjnych do strefy obsługi publiczności w nowo wyremontowanym budynku Stajni Kubickiego, gdzie powstała unikalna przestrzeń edukacyjna i wystawiennicza z bogatą ofertą programową.
Wartość zadania: 278 590 zł
Kwota dofinansowania: 278 590 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.
Termin realizacji zdania: od 22 kwietnia 2021 r. do 30 lipca 2021 r.

Nazwa zadania: Realizacja wystawy "Węgierski październik 1956"
Organizacja wystawy, poświęconej powstaniu węgierskiemu w 1956 r., która przedstawia przebieg tego zrywu w szerokim kontekście historycznym i politycznym.
Wartość zadania: 68 650 zł
Kwota dofinansowania: 68 650 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa
Termin realizacji zdania: od 15 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Nazwa zadania: Przygotowanie wystawy stałej oraz strefy obsługi publiczności w budynku Stajni Kubickiego
Stworzenie w wyremontowanym budynku Stajni Kubickiego unikalnej przestrzeni edukacyjnej i wystawienniczej z bogatą ofertą programową. Na zwiedzających czekają dwie wystawy stałe. Pierwsza, tj. Powozownia im. Zbigniewa Prus-Niewiadomskiego, poświęcona zabytkom hipologicznym z XIX i XX w., obejmuje m.in. kolekcję pojazdów konnych oraz uprzęży w stylach: angielskim, krakowskim, śląskim i bałagulskim, a także akcesoria dla koni i jeźdźców. Druga ekspozycja, tj. Królewska Manufaktura Tkacka, prezentuje XIX-wieczne krosna żakardowe, dekoracyjne materiały, dziurkarkę oraz karty perforowane z zapisanymi wzorami tkanin.
Wartość zadania: 246 410 zł
Kwota dofinansowania: 246 410 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.
Termin realizacji zdania: od 12 marca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.

Nazwa zadania: Realizacja wystawy Ursuli von Rydingsvard w Polsce
Prezentacja rzeźb Ursuli von Rydingsvard, jednej z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich artystek, tj. dzieła "Elegantka II", wykonanego z żywicy poliuretanowej z umieszczonym wewnątrz światłem, oraz stworzonej z drewna cedrowego rzeźby "Dla Natashy".
Wartość zadania: 140 200 zł
Kwota dofinansowania: 140 200 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.
Termin realizacji zdania: od 18 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Nazwa zadania: Organizacja wystawy "Splendor władzy. Wettynowie na tronie Rzeczypospolitej"
Wystawa w Muzeum Łazienki Królewskie to pierwsza od 1997 r. próba przybliżenia szerokiej publiczności wspólnej historii polsko-saskiej, której spuścizna widoczna jest do dziś zarówno w Dreźnie, jak i w Warszawie. Ekspozycja stanowi również element toczącej się dyskusji na temat przyczyn upadku Rzeczpospolitej w XVIII w. Wystawie towarzyszy dwujęzyczny katalog, bogaty program edukacyjny oraz działania promocyjne.
Wartość zadania: 640 000 zł
Kwota dofinansowania: 640 000 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.
Termin realizacji zdania: od 11 lutego 2021 r. do 30 lipca 2021 r.

Nazwa zadania: Organizacja wystawy "Splendor władzy. Wettynowie na tronie Rzeczypospolitej" - zakup gablot ekspozycyjnych
Zakup gablot ekspozycyjnych, służących prezentacji zabytków związanych zewspólną historią polsko-saską, której spuścizna widoczna jest do dziś zarówno w Dreźnie, jak i w Warszawie.August Mocny i August III - jako świadomi kolekcjonerzy i koneserzy sztuki - w trakcie 66 lat unii zgromadzili jeden z najważniejszych w XVIII-wiecznej Europie zbiorów sztuki, wpisując się tym samym w oświeceniową republikę władców.
Wartość zadania: 300 000 zł
Kwota dofinansowania: 300 000 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.
Termin realizacji zdania: od 11 lutego 2021 r. do 30 lipca 2021 r.

Nazwa zadania: Pokrycie kosztów organizacji wystawy plenerowej pod roboczym tytułem "Odzyskane dziedzictwo. W 100-lecie traktatu ryskiego" oraz towarzyszącej jej publikacji
Przygotowanie z okazji 100. rocznicy podpisania traktatu pokojowego w Rydze wystawy "Odzyskane dziedzictwo. W 100-lecie traktatu ryskiego", obejmującej fotografie bezcennych dzieł sztuki, znajdujących się w polskich muzeach i galeriach, w tym w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, a odzyskanych na skutek artykułu XI traktatu ryskiego.
Wartość zadania: 28 200 zł
Kwota dofinansowania: 28 200 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.
Termin realizacji zdania: od 3 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Nazwa zadania: Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach ruchomych oraz nieruchomych w Muzeum Łazienki Królewskie.
Wartość zadania: 3 270 000 zł
Kwota dofinansowania: 3 270 000 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.
Termin realizacji zadania: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Nazwa zadania: Zakup biletomatów do wybranych obiektów Muzeum Łazienki Królewskie
Zakup do obiektów Muzeum Łazienki Królewskie, tj. Białego Domu, Starej Oranżerii, Podchorążówki, Stajni Kubickiego i Koszarów Kantonistów, pięciu nowoczesnych biletomatów, przystosowanych do potrzeb osób niedowidzących oraz z niepełnosprawnościami ruchowymi.
Wartość zadania: 128 000 zł
Kwota dofinansowania: 128 000 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.
Termin realizacji zdania: od 17 listopada 2020 r. do 3 sierpnia 2021 r.