Remont XIX-wiecznej Małej Oficyny

Budynek Małej Oficyny
Fot. Paweł Czarnecki

Zabytkowy budynek łazienkowskiej Małej Oficyny zostanie kompleksowo wyremontowany. Prace, które są finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, potrwają do końca 2024 r.

Mała Oficyna znajduje się na terenie łazienkowskiego folwarku. Budynek powstał w XIX wieku i pełnił funkcje gospodarcze.

Dzięki kompleksowym pracom konserwatorsko-remontowym zabytek będzie zabezpieczony i chroniony. Pierwszy etap robót, który trwał do końca 2023 r., objął remont dachu, kominów i elewacji, wykonanie izolacji zewnętrznych fundamentów, rekonstrukcję stolarki zewnętrznej okien i drzwi, modernizację zewnętrznych instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych oraz odgromowej.

Do końca 2024 r. będzie prowadzony drugi etap robót, obejmujący prace wewnątrz budynku. Wykonany zostanie remont poddasza, instalacji elektrycznej, teletechnicznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Izolację zyskają wewnętrzne ściany fundamentowe. Budynek będzie miał nową podłogę i zrekonstruowaną stolarkę wewnętrzną. Odnowione i unowocześnione zostaną pomieszczenia socjalne dla pracowników Muzeum, w tym pokoje biurowe, stołówka z kuchnią, szatnie i sanitariaty. Teren wokół budynku będzie ostatecznie zagospodarowany.

Projekty "Przeprowadzenie kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym budynku Małej Oficyny - etap I" oraz "Kontynuacja prac remontowo-konserwatorskich w budynku Małej Oficyny - II etap wraz z nadzorami" zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki