Termomodernizacja budynku dawnej Oberży

Dawna Oberża w Łazienkach Królewskich stanie się obiektem bardziej ekologicznym. Projekt termomodernizacji ruszy w 2017 r. dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich przekazanych Muzeum przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Umowa ws. dofinansowania projektu "Termomodernizacja dawnej Oberży na terenie Muzeum Łazienki Królewskie" została zawarta 14 lutego 2017 r. Inwestycja ma wartość 1 213 587,76 zł - w tym 606 497,88 zł wynoszą środki z Funduszy Europejskich przekazane przez NFOŚiGW.

Dawna Oberża to budynek znajdujący się u zbiegu ulic Agrykoli, Szwoleżerów i Myśliwieckiej. Powstał na początku lat 70. XVIII w., a w drugiej połowie XIX w. został znacznie przebudowany. Funkcjonował jako zajazd, czyli austeria.

Prace w dawnej Oberży, zaplanowane na lata 2017-2018, obejmą m.in.: docieplenie stropu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, a także zmianę oświetlenia na energooszczędne. Dzięki temu budynek będzie zużywał mniej energii i obniży się zapotrzebowanie na paliwa nieodnawialne służące do ogrzewania i oświetlenia. Wykorzystane zostaną odnawialne źródła energii (OZE) - energia słoneczna pochodząca z paneli fotowoltaicznych. Obniży to koszty eksploatacyjne w Muzeum i zmniejszy ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery. Projekt poprawi także estetykę dawnej Oberży i jej walory użytkowe.

W trosce o zrealizowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w sposób etyczny, jawny i przejrzysty informujemy o możliwości sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych pod adresem e-mail nadużycia.POIS@mr.gov.pl lub przez elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej - stosowny formularz dostępny jest pod linkiem http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.