Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta - remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego

Stara Pomarańczarnia (Stara Oranżeria), niegdyś zwana Wielką Oranżerią, to miejsce o unikalnym charakterze. Zaprojektował ją w latach 1785-1788 królewski architekt włoskiego pochodzenia, Dominik Merlini. Jest miejscem, w którym można oglądać XVIII-wieczną Królewską Kolekcję Rzeźby oraz unikatowy zbiór rzeźb znaczących polskich rzeźbiarzy, obejmujący eksponaty od XVI do XX wieku.We wschodnim skrzydle budynku Starej Pomarańczarni znajduje się Teatr Królewski - jeden z niewielu zachowanych, autentycznych XVIII-wiecznych teatrów dworskich w Europie, jedyny taki w Polsce.

Chcąc zachować unikalny charakter i piękno Starej Pomarańczarni wraz z Teatrem Królewskim oraz udostępnić to miejsce szerokiej publiczności z kraju i zagranicy, Muzeum Łazienki Królewskie zdecydowało się przeprowadzić remont i konserwację obiektu. W ramach szerokiego Programu Rewitalizacji Łazienek Królewskich, realizowanego w latach 2011-2016, Muzeum przeprowadziło m.in. prace konserwatorsko-remontowe w budynku Starej Oranżerii, mieszczącej Teatr Królewski oraz kolekcje rzeźby. Prace te sfinansowane zostały w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Funduszy Norweskich), a także ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i specjalnego programu Generalnego Konserwatora Zabytków (konserwacja obiektów i kolekcji królewskich). Konserwacja ogrodu oraz kolekcji rzeźb możliwa była dzięki specjalnej pomocy Prezydenta RP.

Zadanie obejmowało kompleksową konserwację obiektu wraz z remontem dachu i przywróceniem oryginalnej attyki na elewacji frontowej budynku oraz wprowadzenie nowoczesnego systemu ochrony przeciw pożarowej w postaci instalacji "mgły wodnej" wraz z modernizacją wszystkich instalacji technicznych. Ważną częścią projektu było otwarcie w 2015 r. w Starej Oranżerii nowej ekspozycji Królewskiej Kolekcji Rzeźby Stanisława Augusta oraz magazynowej Galerii Rzeźby Polskiej XIX i XX wieku, której towarzyszył szeroki program edukacyjny.

Projekt "Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta - remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego", nawiązuje do idei króla Stanisława Augusta powołania w Łazienkach pierwszego publicznego, nowoczesnego muzeum. Nowa ekspozycja Królewskiej Kolekcji Rzeźby wiąże się z sensacyjnym odkryciem i restauracją malowideł ściennych w Foyer i Ogrodzie Zimowym, zlokalizowanych w południowej części Starej Oranżerii. Zachowane projekty wystroju tych wnętrz, opracowane w latach 1787-1788 przez nadwornego architekta króla Jana Christiana Kamsetzera oraz inwentarz z 1795 r., dokumentują planowany w tych czasach układ ekspozycji kolekcji rzeźby. Dało to unikalną szansę na przywrócenie oryginalnego wyglądu tego miejsca. Na tle odrestaurowanych iluzjonistycznych malowideł - z motywami architektury osadzonej w pejzażu włoskim - rozmieszczone zostały XVIII-wieczne gipsowe kopie rzeźb antycznych, zgodnie z zachowanym inwentarzem z 1795 r.

Odrębna przestrzeń w skrzydle zachodnim, w której mieści się Galeria Rzeźby Polskiej jako symboliczna, współczesna kontynuacja idei Królewskiej Kolekcji Rzeźby Stanisława Augusta, wyposażona została w nowy system wystawienniczy przy zachowaniu konwencji magazynu rzeźb do zwiedzania. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów ochrony przeciwpożarowej podniósł się poziom bezpieczeństwa Starej Oranżerii, a w szczególności wyjątkowego Teatru Królewskiego.

Rewitalizacja Starej Oranżerii i otwarcie ekspozycji Królewskiej Kolekcji Rzeźby pozwoliły poszerzyć ofertę edukacyjną Muzeum Łazienki Królewskie. Stanisław August, jako zwolennik oświeceniowych reform i świadomy mecenas, widział w kulturze i sztuce jeden z najważniejszych obszarów edukacji nowoczesnego człowieka. Z tych królewskich inspiracji w Strefie Muz i Myśli Stanisława Augusta powstała nowoczesna przestrzeń edukacyjna i miejsce twórczych działań. Sala multimedialna służy projekcjom filmów edukacyjnych, a sala warsztatowa i formiernia jest miejscem zajęć i warsztatów rzeźbiarskich.

Po zakończeniu prac konserwatorskich Stara Oranżeria stała się w większym stopniu dostępna dla osób o specjalnych potrzebach. Osoby niewidome i słabowidzące mogą korzystać z audiodeskrypcji, tyflografiki, a specjalnie przygotowane w tym celu rzeźby można poznawać poprzez dotyk. Z kolei osoby z dysfunkcją słuchu, dzięki zastosowaniu pętli indukcyjnych oraz wideotłumaczeń na język migowy, mogą bez ograniczeń korzystać z oferty edukacyjnej i kulturalnej Muzeum.

Rewitalizacja Starej Oranżerii była możliwa dzięki dofinansowaniu udzielonemu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2016. Zrealizowana została w partnerstwie z Fundacją Muzeów Regionu Ostfold – Stiftelsen Ostfolfmuseene oraz zabytkowym Teatrem w Halden z Norwegii. Wartość projektu wyniosła 18 561 165 PLN brutto. Umowa o dofinansowaniu podpisana została 9 maja 2014 r. Prace w Starej Oranżerii zakończono 30 kwietnia 2016 r.

Współpraca partnerska pomiędzy Fundacją Muzeów Regionu Østfold i Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie finansowana jest z Funduszu Współpracy Dwustronnej część "b" MF EOG i NMF w ramach działania "Strefa Teatru - Teatry Otwarte". Działania partnerskie obejmują m.in. wizyty studyjne zespołu polskiego w Norwegii, zespołu norweskiego w Polsce, wspólne warsztaty i działania edukacyjne. Realizowane są na podstawie umowy o dofinansowaniu zawartej 12 listopada 2014 r. Budżet projektu "Strefa Teatru - Teatry Otwarte" wynosi 167 292,00 PLN netto, tj. 40 000 EUR.

KALENDARIUM PRAC

28.03.2016 r. - Oranżeria w trakcie współdziałania nowych i istniejących instalacji przeciwpożarowych
Odpowiednie współdziałanie nowych instalacji w Pomarańczarni służyć ma bezpieczeństwu przeciwpożarowemu budynku. Trwa zatem ich synchronizacja przed ostatecznymi próbami pożarowymi. Wymiana m.in. instalacji elektrycznych i słaboprądowych, dostosowanie sygnalizacji alarmu przeciwpożarowego to między innymi elementy projektu remontu i konserwacji budynku XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni. Jednym z nich jest również mgła wodna, której wbudowanie zostało zakończone i jest obecnie testowane. W chwili obecnej budynek przygotowywany jest do kolejnego testu - próby pożarowej - współdziałania wszystkich systemów ze sobą. Jednocześnie trwa montaż kilkunastu kamer CCTV Pomarańczarni, czyli monitoringu budynku. Trwają też prace na zewnątrz i we wnętrzu budynku. Dodatkowo porządkowany jest teren wokół Pomarańczarni. Prace te polegają na przełożeniu kostki granitowej w układzie wachlarzowym z zachowaniem istniejących rzędnych i wzorów. W środku zaś trwają prace w zachodnim skrzydle budynku. Malowane są pomieszczenia, które w przyszłości spełniać będą funkcje edukacyjne. Prace malarskie prowadzone są m.in. w przyszłej formierni, miejscu, gdzie młodsi i starsi z pomocą specjalistów będą mogli spróbować swoich sił podczas warsztatów rzeźbiarskich. W najbliższym tygodniu zostaną dostarczone i wbudowane okna zewnętrzne, piwniczne, drewniane na wzór istniejących w skrzydle zachodnim Pomarańczarni.

25.03.2016 r. - stare kafle w Pomarańczarni wracają do świetności
Drewniane posadzki wyglądają już jak nowe, teraz czas na zabytkowe kafle zdobiące podłogi Starej Oranżerii. Ekipa budowlana wzięła je właśnie na warsztat. W pierwszej kolejności uzupełniane i konserwowane były podłogi z drewna. Ten etap projektu modernizacji ekipa budowlana ma już za sobą, dlatego przeniosła się do tych pomieszczeń w skrzydle zachodnim, gdzie posadzki wyłożono kaflami (poziom +1 i +2). Nie obyło się jednak bez zmian w zakresie robót. Początkowo zakładano bowiem, że kaflowe posadzki będą gruntownie konserwowane. Szybko okazało się jednak, że ich stan jest na tyle niezadowalający, że konieczny będzie "grubszy" remont, a przede wszystkim prace uzupełniające. Proces odtworzenia przechodzi także wystrój szatni w kuluarach dolnych. Na ścianach kładzione są właśnie drewniane panele. Ale to nie koniec. Efekty projektu modernizacji Pomarańczarni widać również na zewnątrz budynku, gdzie - na dziedzińcu północnym, naprawiana jest i uzupełniana kostka brukowa. Zauważyć będzie można też zmianę w zagospodarowaniu przestrzeni, ponieważ w zachodniej części pojawił się nowy fragment nawierzchni. Służyć będzie przede wszystkim osobom niepełnosprawnym.

18.03.2016 r. - Stara Oranżeria po pierwszych testach i sprawdzeniach instalacji gaszenia pożaru mgłą wodną
Do ochrony przeciwpożarowej chronionych pomieszczeń zastosowano wysokociśnieniowe systemy mgłowe HI-FOG MSPU i HI-FOG GPU. Nowy system przeciwpożarowy testowano w remontowanym zabytkowym budynku Starej Oranżerii. Mgła wodna to jedna z nowości, w które - dzięki projektowi - został wyposażony budynek. Po zakończonym montażu systemu trzeba go przetestować. Szczelność systemu podczas testu sprawdza się z użyciem powietrza. Taki właśnie test nowy system przeciwpożarowy Starej Pomarańczarni przeszedł pomyślnie. Zakończono również prace remontowo-konserwatorskie na podsceniu. Posadzka wygląda już jak nowa, ekipa budowlana dodatkowo zabezpieczyła belki podscenia. Nadal trwają prace malarskie w zachodnim skrzydle budynku. Ekipa budowlana maluje tu ściany i sufity w części edukacyjnej Oranżerii. Wkrótce ta przestrzeń wypełni się meblami. Staną tu stoły, krzesła, półki i szafy, słowem wszystko, co niezbędne do zorganizowania tutaj warsztatów formierskich. Rozstrzygnięto bowiem przetarg na wyposażenie nowych sal edukacyjnych w budynku. Oranżeria czeka jeszcze na postumenty pod eksponaty Galerii Rzeźby Polskiej, które dostawca przywiezie na początku kwietnia.

11.03.2016 r. - ostatni etap prac w Starej Pomarańczarni
Choć już od końca czerwca 2015 r. Królewska Galeria Rzeźby cieszy oko zwiedzających, to w Starej Pomarańczarni nadal trwają prace wykończeniowe. Aktualnie w obiekcie wykonywane są m.in. prace szpachlarskie, malarskie i parkieciarskie. Projekt prowadzony dzięki dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 pozwolił na kompleksowy remont i konserwację XVIII-wiecznego zabytku. Jednak poza spektakularnymi efektami realizacji projektu, na co dzień podziwianymi przez osoby odwiedzające zabytek, wykonywane są również pomniejsze prace, bez których całościowy rezultat remontu nie byłby tak widowiskowy. Mowa o szpachlowaniu, malowaniu ścian, a także kładzeniu rekonstrukcji parkietów zgodnie z zachowanym historycznym wzorem. Obecnie ma miejsce instalacja opraw oświetleniowych do drzwi ewakuacyjnych i awaryjnych, dzięki czemu zapewniona zostanie możliwość szybkiej i bezproblemowej ewakuacji, gdyby zaszła taka potrzeba. Pozostając w tematyce bezpieczeństwa, warto wspomnieć, że rozpoczęły się także przygotowania do prób przeciwpożarowych. Oprócz działań wykonywanych wewnątrz budynku prowadzone są intensywne prace na terenie okalającym zabytkowy budynek. Ku końcowi mają się prace brukarskie na dziedzińcu i drodze dojazdowej do dziedzińca Starej Pomarańczarni. Kontynuowane jest również porządkowanie całego terenu wokół obiektu.

04.03.2016 r. - prace modernizacyjne w Oranżerii z pełną mocą. 150 kW!
W Starej Oranżerii działa nowy system zasilania. Nastąpiło właśnie docelowe podpięcie budynku pod stację transformatorową. Prace wykończeniowe idą w związku z tym pełną parą. Nowy system zasilania to nie jedyna nowość będąca efektem unijnego projektu modernizacji zabytku. Ekipa budowlana za sobą ma już montaż instalacji przeciwpożarowych, w tym mgły wodnej, a pozwolenie na użytkowanie dostała właśnie nowa winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ze stricte technicznych elementów harmonogramu warto wspomnieć również o tym, że po zakończeniu projektu Stara Oranżeria będzie miała swoją własną telewizję wewnętrzną. Instalacja monitoringu typu CCTV została już rozpoczęta. Postępy widać także przy budowlanych, a dokładnie rzecz ujmując - już wykończeniowych elementach planu modernizacji. W zachodnim skrzydle budynku ekipa zajmuje się właśnie malowaniem ścian i lakierowaniem posadzek. Przypomnijmy: w tej części Oranżerii mieścić się będą Galeria Rzeźby Polskiej oraz sale edukacyjne. Dębowe posadzki w trzech z nich przechodzą właśnie gruntowną rekonstrukcję. Liczące kilkadziesiąt lat podłogi mocno się już zużyły. Na wyposażenie czeka zaś sama galeria, ruszyły bowiem procedury przetargowe na zakup kubików i postumentów dla rzeźb. Trwa również rekonstrukcja drewnianych drzwi wewnętrznych tej części budynku. Na czas renowacji ścian i podłóg zostały one zdemontowane i zawiezione do specjalistów stolarzy. Zgodnie z planem do budynku trafią już pod koniec projektu modernizacji. Równocześnie z pracami wewnątrz Oranżerii trwają te prowadzone na zewnątrz, wokół budynku. W ramach zagospodarowania terenu pojawiły się tu ciągi z kostki kamiennej i brukowej. Wyremontowane zostały także schody z piaskowca prowadzące do zachodniej części Starej Oranżerii.  

17.02.2016 r. - prace zewnętrzne przy lewym skrzydle Starej Pomarańczarni
Oprócz prac, które trwają wewnątrz obiektu, prowadzone są działania na zewnątrz zabytku. Wyremontowane zostały schody, które prowadzą do zachodniej części Starej Oranżerii.

11.02.2016 r. - dębowe podłogi w zachodnim skrzydle Starej Pomarańczarni
Ponad pięćdziesięcioletnie dębowe podłogi zachodniego skrzydła Oranżerii zyskają nowy wygląd, dzięki pracom rekonstrukcyjnym prowadzonym w tym miesiącu.

05.02.2016 r. - wewnętrzna telewizja CCTV
W lutym rozpoczyna się instalacja telewizji dozorowanej, której zakup był możliwy dzięki uczestnictwu muzeum w projekcie "Strefa muz i myśli Stanisława Augusta - Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego".

21.01.2016 r. - Stara Oranżeria z salami edukacyjnymi. Prace na finiszu
Przestrzeń Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich zmienia się z tygodnia na tydzień. Trwają tam ostatnie prace renowacyjne i wykończeniowe, dzięki którym powstaną nowe sale edukacyjne, przeznaczone m.in. na warsztaty rzeźbiarskie. W zachodnim skrzydle Starej Oranżerii, które niedługo zyska nową funkcję, budowlańcy uzupełnili już tynki, teraz zajmują się malowaniem ścian. Ta część budynku będzie służyć nie tylko Galerii Rzeźby Polskiej, ale również edukacyjnym przedsięwzięciom Łazienek Królewskich, w tym m.in. warsztatom rzeźbiarskim. Będzie tam można wykonać np. odlew gipsowy. Słowem - poczuć się jak prawdziwy rzeźbiarz. Na razie z zachodniego skrzydła zniknęły stare, drewniane obudowy ekspozycyjne. Pozostawiono tylko te, które były w najlepszym stanie, i ekipa remontowa poddaje je gruntownej renowacji. Prowadzone są też prace elektryczne, hydrauliczne oraz te związane z uruchomieniem nowego systemu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Chodzi o tzw. mgłę wodną, która uruchamia się w przypadku wykrycia ognia. Dodatkowymi elementami bezpieczeństwa będą drzwi pożarowe oraz dymoszczelne. Robotnicy zajmują się również rekonstrukcją stolarki okiennej. Uzupełniają ubytki i wymieniają szyby. Rekonstrukcja objęła też drzwi wewnętrzne Starej Oranżerii. W zachodnim skrzydle Starej Oranżerii ekipa remontowa odnawia posadzki (są cyklinowane i lakierowane, zaś na na poziomie -1 są wykładane klinkierem). Ale to nie koniec. Budowlańcy zajmują się też posadzkami w magazynie destruktów, czyli pomieszczeniu, gdzie przechowywane są rzeźby z ubytkami. Prace wokół Starej Oranżerii (m.in. brukarskie), prowadzone pod koniec ubiegłego roku, z powodu niesprzyjającej aury zostały zawieszone.

13.01.2016 r. - finisz robót wykończeniowych w Teatrze Królewskim
Prace związane z Teatrem Stanisławowskim sfinalizowane zostaną wraz z końcem stycznia. Trwające od września 2015 r. prace posadzkowe to ostatni etap modernizacji w tym XVIII-wiecznym zabytku. Jak już było wspominane, Teatr Stanisławowski w Muzeum Łazienki Królewskie to jedyny taki zachowany w Polsce zabytek pochodzący z okresu stanisławowskiego. Ze względu na wartość historyczną rzadko wystawiane są w nim teraz spektakle. I choć jest on zachowany w doskonałym stanie, to jednak niezbędne były drobne prace wykonywane w ramach projektu współfinansowanego z Funduszy Norweskich. Obecnie kończą się w nim ostatnie roboty posadzkowe.

05.01.2016 r. - nowy rok rozpoczęty
Coś się kończy, coś się zaczyna. W tym wypadku ku końcowi chylą się prace konserwatorskie i remontowe, ale rozpoczyna się... nowe życie dla Starej Pomarańczarni. Już niedługo, bo w kwietniu, zakończony zostanie trwający od września 2014 roku projekt "Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego". Dzięki tej inwestycji Stara Oranżeria otrzymała nową jakość, co pozwoli cieszyć oczy zwiedzających i inspirować ich do twórczego działania oraz zadumy.

28.12.2015 r. - prace wykończeniowe w przyszłej skulptorni
Uzupełnienie tynków, malowanie ścian, renowacja posadzek. Tak w Starej Pomarańczarni powstają nowe sale edukacyjne. Mają służyć m.in. doświadczalnemu poznawaniu sztuki. Pomieszczenia, które w przyszłości będą służyły jako sale edukacyjne, bo o nich właśnie mowa, stanowiły jeden z najważniejszych etapów grudniowej modernizacji budynku Starej Pomarańczarni. Ekipa remontowa skupiła się na uzupełnianiu tynków, renowacji posadzek i odświeżaniu ścian. Równocześnie trwała też wymiana starych instalacji elektrycznych i grzewczych na nowe. Wszystko po to, by za kilka miesięcy w skrzydle zachodnim Oranżerii mogła działać wzorowana na zachodnich ideach skulptornia. To wyjątkowe miejsce, gdzie podczas warsztatów będzie można wykonać na przykład odlew gipsowy. Słowem - poczuć się jak prawdziwy rzeźbiarz. Kontynuowane są również prace na zewnątrz budynku. Kostka granitowa i bruk kamienny stopniowo zaścielają coraz większe połacie terenu okalającego Starą Pomarańczarnię. Przypominamy: do końca lutego projekt modernizacji budynku ma być już zakończony.

16.12.2015 r. - prace zewnętrzne dobiegają końca
Prace renowacyjne i konserwatorskie, które odbywają się wewnątrz Starej Pomarańczarni, są imponujące. Warto jednak pamiętać o mniejszych działaniach, ale również mających znaczenie estetyczne. W ramach projektu przeprowadzane są rewitalizacja najbliższego otoczenia budynku - w jego skład wchodzą Dziedziniec Północny, strona wschodnia i zachodnia - oraz remont nawierzchni, wymiana i modernizacja instalacji zewnętrznych w pobliżu obiektu w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej i drenażowej.

07.12.2015 r. - trwają prace w piwnicach zachodniego skrzydła
W zachodnim skrzydle Starej Pomarańczarni oprócz prac związanych z elewacją, montowaniem dźwigu, a także robót powiązanych z dachem i kominami wykonywana jest izolacja przeciwwodna pozioma fundamentów, ścian i posadzek, a także izolacja termiczna.

30.11.2015 r. - przygotowania pod Galerię Rzeźby Polskiej
Ekipa budowlana kontynuuje rozpoczęte kilka miesięcy temu prace w skrzydle zachodnim budynku. Ich zakres obejmuje m.in. instalacje elektryczne, a wszystko zmierza do tego, by w przyszłości uruchomić tutaj Galerię Rzeźby Polskiej. Jak informuje wykonawca prac modernizacyjnych, zakończono już instalacje ścian pionowych oraz drenaż. Budowlańcy wciąż pracują również w skrzydle centralnym Oranżerii, gdzie prowadzone są roboty posadzkowe i tynkowe. Naprawa posadzki objęła także podscenie. Tutaj trwają jeszcze roboty izolacyjne i murowe, jednocześnie zaś - wykończeniowe przy toaletach dla personelu. W harmonogramie prac modernizacyjnych przy Starej Oranżerii znalazło się otoczenie budynku. Tę część robót ekipa rozpoczęła właśnie w listopadzie.

18.11.2015 r. - dobiega końca renowacja okien drewnianych
W listopadzie powinny zakończyć się prace nad odrestaurowywaniem drewnianych okien w zachodnim skrzydle Starej Pomarańczarni. Dzięki zabiegom związanym ze ścieraniem poprzednich warstw farby, otrzymają one nową jakość, która poprawi ich estetykę.

10.11.2015 r. - nowa jakość drzwi drewnianych
Zakończone zostały prace nad renowacją drzwi drewnianych w zachodnim skrzydle Starej Pomarańczarni.

04.11.2015 r. - drobne prace w Teatrze Stanisławowskim
Trwa renowacja drzwi drewnianych w Teatrze Królewskim, która potrwa do końca 2015 r.

21.10.2015 r. - wznowienie prac zewnętrznych przy skrzydle zachodnim
Roboty remontowe na zewnątrz budynku, a konkretniej - przy skrzydle zachodnim, zostały wznowione. Prace wykończeniowe związane z murami skrzydła zachodniego Starej Pomarańczarni zostały na nowo rozpoczęte. Działania potrwają przez cały miesiąc.

13.10.2015 r. - seminarium "Edukacja i ekspozycja w zabytkowym teatrze"
W dniach 5-6 października odbyło się otwarte seminarium "Edukacja i ekspozycja w zabytkowym teatrze". W programie znalazły się prezentacje na temat praktycznych rozwiązań projektowania i udostępniania ekspozycji muzealnych. Odbyły się również prelekcje historyczno-teoretyczne dotyczące zależności muzeum i teatru. Wśród gości dzielących się swą wiedzą znaleźli się: dr Piotr Morawski, Krzysztof Żwirblis, Agnieszka Kołodziej-Adamczuk, Anna Nowak, Wit Karol Wojtowicz, Dorota Buchwald, prof. dr hab. Dariusz Kosiński.

05.10.2015 r. - instalacja sygnalizacji pożarowej
Trwa montaż sygnalizacji alarmowej, która będzie informować o ewentualnych pożarach. SAP to skuteczna ochrona obiektu w razie niebezpieczeństwa pożarowego. Jest to system pozwalający na wczesne ostrzeżenie o potencjalnym zagrożeniu. Warto pamiętać, że jego zadaniem jest nie tylko ochrona zabytkowego budynku - wpływa on również na bezpieczeństwo ludzi.

25.09.2015 r. - Oranżeria z dachem po liftingu
Wrzesień w Oranżerii upłynął pod znakiem kontynuacji prac modernizacyjnych. Bo choć Królewską Kolekcję Rzeźby z początkiem lata udostępniono zwiedzającym, to w innych częściach budynku nadal prowadzono remont. Ekipa budowlana skupiła się głównie na zachodnim skrzydle gmachu, gdzie konserwowana jest stolarka okienna i drzwiowa oraz prowadzone są prace posadzkowe i malarskie. Naprawa posadzki objęła również skrzydło centralne Oranżerii oraz podscenie. Tutaj trwają jeszcze roboty izolacyjne i murowe, jednocześnie zaś - wykończeniowe przy toaletach dla personelu. Ukończono za to prace przy Ogrodzie Zimowym wraz z foyer i kuluarami dolnymi. Spory lifting przeszedł również dach Oranżerii, przy konstrukcji którego budowlańcy pracowali od wielu miesięcy. Teraz wygląda jak nowy, ponieważ uzupełniono wszystkie ubytki w pokryciu. Wykonano także drenaż wokół budynku i kanalizację odprowadzającą wodę deszczową z dachu. A i to nie koniec. Uzupełniane są jeszcze drenaż wokół budynku oraz izolacja zewnętrznych ścian fundamentowych. Wszystko po to, by Stara Pomarańczarnia w jak najlepszym stanie cieszyła oczy warszawiaków i przyjezdnych przez długie lata.

03.09.2015 r. - Ogród Holenderski przy Starej Oranżerii
Wrzesień to drugi miesiąc, w którym odbywają się prace ogrodnicze związane z zagospodarowaniem terenu przy Starej Oranżerii. W ogrodzie oranżeryjnym na wiosnę zakwitną narcyzy, tulipany i róże, a następnie hortensje oraz byliny. Rośliny te utworzą tzw. Ogród Holenderski, którego projektantem jest Holender Niek Roozen.

19.08.2015 r. - finisz renowacji okien w foyer dolnym
Trwająca od marca 2015 r. renowacja okien w foyer dolnym Starej Oranżerii powoli zmierza ku końcowi. Prace zostaną zakończone w tym miesiącu.

14.08.2015 r. - królewska rzeźba przyciąga zwiedzających, ale prace wciąż trwają
Tłumy zwiedzających, specjalne atrakcje, wreszcie pierwsza publiczna prezentacja Królewskiej Kolekcji Rzeźby. Nowy system wystawienniczy w budynku Starej Oranżerii uruchomiony został od 20 czerwca. Ta unikatowa, pochodząca w większości z XVIII wieku kolekcja króla Stanisława Augusta cieszy się sporym zainteresowaniem. Wśród kilkudziesięciu rzeźb marmurowych i odlewów gipsowych najznakomitszych starożytnych artystów jest także słynna Grupa Laokoona, która do Łazienek Królewskich przyjechała prosto z berlińskiej Gliptoteki. Fakt, że zwiedzającym udostępniono nową ekspozycję, nie oznacza jednak końca modernizacji Starej Oranżerii. Projekt realizowany jest etapowo, dlatego obecnie prace prowadzone są w innych częściach budynku, m.in. w zachodnim skrzydle, gdzie remontowane są ściany i podłogi oraz montowane są nowe instalacje. W tej części budynku po remoncie działać będzie również skulptornia przeznaczona na organizację warsztatów rzeźbiarskich. Co ciekawe, powstała ona na wzór pomieszczenia funkcjonującego tutaj za czasów króla-mecenasa sztuki Stanisława Augusta. Remont kontynuowany jest także we wschodnim skrzydle Pomarańczarni, gdzie mieści się Teatr Stanisławowski. W tej części budynku zmodernizowane zostaną m.in. pomieszczenia kasowe, a także zaplecze techniczno-magazynowe.

06.08.2015 r. - prace elewacyjne na finiszu
Trwające od czerwca 2015 roku prace zewnętrzne przy elewacji skrzydła wschodniego dobiegają końca. W drugim skrzydle - zachodnim - potrwają do końca roku.

30.07.2015 r. - piwnice wschodniego skrzydła Starej Pomarańczarni
Ku końcowi chylą się prace remontowe i izolacyjne we wschodniej części piwnic Oranżerii.

22.07.2015 r. - prace ziemne - zewnętrzne zbliżają się do końca
Kończą się kilkumiesięczne prace związane z podbiciem fundamentów Starej Pomarańczarni.

16.07.2015 r. - instalacja centralnego ogrzewania
W tym miesiącu planowane jest zakończenie prac związanych z instalacją nowego centralnego ogrzewania.

01.07.2015 r. - Królewska Galeria Rzeźby w Starej Oranżerii otwarta
Królewską Galerię Rzeźby, a w niej gipsowe kopie najsłynniejszych rzeźb starożytności, m.in. Grupę Laokoona, Herkulesa Farnese i Apolla Belwederskiego, można oglądać w Starej Oranżerii od 21 czerwca. Uroczyste otwarcie z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, minister kultury Małgorzaty Omilanowskiej, ambasadora Norwegii w Polsce Karstena Klepsvika oraz zaproszonych gości i dziennikarzy odbyło się 20 czerwca. Ekspozycja w Galerii stanowi element projektu "Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta", a jej otwarcie było możliwe dzięki wsparciu funduszy norweskich - jest to jednocześnie zakończenie pierwszego etapu prac konserwatorsko-remontowych w Starej Oranżerii.
Galeria nawiązuje do idei króla Stanisława Augusta, by powołać pierwsze w Polsce publiczne i nowoczesne muzeum. Sensacyjnie odkryte i pieczołowicie odrestaurowane malowidła ścian i sufitu umożliwiły odtworzenie ekspozycji według inwentarza królewskiego z 1795 r. Przywrócono oryginalne, wspaniałe i okazałe wnętrze Galerii Rzeźby wraz z unikatową dekoracją. Nowej ekspozycji towarzyszy bogaty program edukacyjny i kulturalny. 

30.06.2015 r. - rozpoczęły się prace związane z montażem dźwigu w Starej Pomarańczarni
Dzięki realizacji projektu "Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta - Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego" możliwe stało się dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. W zabytku zamontowana zostanie winda, która umożliwi osobom o ograniczonej mobilności swobodniejsze poruszanie się między kondygnacjami obiektu.

24.06.2015 r. - roboty renowacyjne w Teatrze Królewskim
Trwają prace modernizacyjne podscenia i zascenia XVIII-wiecznego teatru w Starej Pomarańczarni. Renowacje potrwają do przyszłego miesiąca.

17.06.2015 r. - konferencja prasowa przed otwarciem Królewskiej Galerii Rzeźby
17 czerwca w Starej Oranżerii odbyła się konferencja prasowa poświęcona otwarciu Królewskiej Galerii Rzeźby i zakończeniu pierwszego etapu prac konserwatorsko-remontowych w obiekcie, realizowanych w ramach projektu "Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta - Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego". W konferencji uczestniczyła minister kultury prof. Małgorzata Omilanowska.
Program Rewitalizacji Łazienek Królewskich realizowany w latach 2011-2016 obejmuje prace konserwatorsko-remontowe w Starej Oranżerii, w której znajdują się Teatr Królewski oraz Królewska Galeria Rzeźby. Prace te finansowane są w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Funduszy Norweskich, jak również ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Przewidziano kompleksową konserwację obiektu wraz z remontem dachu i elewacji, wprowadzenie nowoczesnego systemu ochrony przeciwpożarowej w Teatrze Królewskim, jakim jest instalacja mgły wodnej, wraz z modernizacją wszystkich instalacji technicznych. Obecnie zakończono prace w Ogrodzie Zimowym i Foyer teatru. Prace w pozostałych skrzydłach Starej Oranżerii trwać będą jeszcze do wiosny przyszłego roku. Rewitalizacja Starej Oranżerii jest możliwa dzięki dofinansowaniu udzielonemu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i realizowana jest w partnerstwie z Fundacją Muzeów Regionu Ostfold - Stiftelsen Ostfoldmuseene. Wartość projektu wynosi 18 561 165 zł brutto. Umowa o dofinansowaniu podpisana została 9 maja 2014 r. Zakończenie prac w Starej Oranżerii planowane jest na 30 kwietnia 2016 r.

10.06.2015 r. - warsztaty konserwatorsko-muzealne w Norwegii
Od 1 do 5 czerwca w Halden w Norwegii odbyły się warsztaty konserwatorsko-muzealne z udziałem przedstawicieli Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie oraz Fundacji Muzeów Regionu Ostfold, organizowane w ramach działania partnerskiego "Strefa Teatru - Teatry Otwarte". Warsztaty poświęcone były takim zagadnieniom, jak badanie zmian klimatycznych w zabytkowym teatrze, prezentacja metod cyklicznych pomiarów w zakresie temperatury, wilgotności i naświetlenia w obiektach zabytkowych oraz prezentacja metod wykonania dokumentacji stanu zachowania obiektów zabytkowych na przykładzie zabytkowego teatru w Halden. Partnerzy norwescy opowiedzieli o swoich doświadczeniach w zakresie digitalizacji na przykładzie systemów wewnątrzmuzealnych i ogólnokrajowych, jak również zaprezentowali organizację nowoczesnego magazynu zbiorów, opierając się na standardach i rozwiązaniach technicznych w istniejących obiektach, znajdujących się w gestii Fundacji Muzeów Regionu Ostfold.

05.06.2015 r. - ostatnie szlify w Starej Oranżerii
Prace budowlane, remontowe, renowacyjne - tak w ciągu ostatnich miesięcy wyglądał niemal każdy dzień w budynku Oranżerii. Teraz milkną dźwięki remontu, bo w środku, w Foyer, Ogrodzie Zimowym, Korytarzu Osobistości i Kuluarach Górnych, trwają już ostatnie prace przed planowanym na 21 czerwca udostępnieniem budynku wszystkim zwiedzającym.Montowane jest oświetlenie części ekspozycyjnej. Stopniowo do Oranżerii przyjeżdżają też kubiki na rzeźby i same rzeźby, w tym prawdopodobnie pierwsza w Polsce kopia Grupy Laokoona, którą na zamówienie Łazienek Królewskich wykonali specjaliści berlińskiej Gliptoteki. Dzieło przedstawia historię Laokoona i jego synów, zabitych przez węże morskie, opisaną w księdze II "Eneidy" Wergiliusza. To jedna z najsłynniejszych rzeźb starożytności, przedmiot studiów i inspiracji wielu twórców: pisarzy, poetów i malarzy. Grupa Laokoona przechowywana jest w Muzeach Watykańskich, a jej kopie znajdują się w najsłynniejszych muzeach Europy, m.in. w Rijksmuseum w Amsterdamie, The British Museum w Londynie oraz w Galerii Uffizi we Florencji. Co ciekawe, wystawienie Grupy Laokoona w budynku Oranżerii jest też spełnieniem XVIII-wiecznych planów króla Stanisława Augusta, który marzył o zbudowaniu w Łazienkach Królewskich pierwszego w Rzeczypospolitej publicznego i nowoczesnego muzeum. Na 15 czerwca planowana jest konferencja prasowa poświęcona projektowi, a już od 21 czerwca wszyscy goście Łazienek poza słynną Grupą Laokoona zobaczą też pozostałą część Królewskiej Kolekcji Rzeźby. Warto przyjrzeć się jej z bliska, a nawet poznać ją przez dotyk, ponieważ dwie z tych unikatowych rzeźb przeznaczono do strefy edukacyjnej obiektu, umożliwiającej taką formę obcowania z historią. Oficjalne otwarcie Królewskiej Galerii Rzeźby nie oznacza jednak, że prace w Starej Oranżerii dobiegły końca. Projekt modernizacyjny przewidziany jest do 2016 r., dlatego poszczególne fragmenty budynku sukcesywnie będą remontowane. Roboty w dalszym ciągu prowadzone są m.in. na dachu Starej Oranżerii.

27.05.2015 r. - prace przy Oranżerii na finiszu
Uroczyste otwarcie przygotowywanej właśnie ekspozycji Królewskiej Kolekcji Rzeźby planowane jest na 20 czerwca. Do tego czasu wykonawca prowadzi tu prace wykończeniowe. W Starej Pomarańczarni trwają ostatnie prace przy elewacji i posadzkach obiektu, a także najciekawsze - z punktu widzenia przyszłych zwiedzających - przy nowym systemie wystawienniczym. Wykonawca montuje bowiem m.in. nowy system oświetlenia, a w Foyer i Ogrodzie Zimowym pętlę indukcyjną, która umożliwi zwiedzanie osobom niedosłyszącym. Zgodnie z założeniem przyjętym jeszcze na etapie projektowym obiekt będzie dostępny także dla niepełnosprawnych, dlatego wciąż jest do tego przystosowywany. W jaki sposób? Między innymi poprzez budowę nowej windy (wcześniej nie było jej w Oranżerii), a także nowych kas i toalet dostosowanych do potrzeb osób np. poruszających się na wózkach. Kulminacyjną częścią projektu gruntownej modernizacji łazienkowskiej Oranżerii jest jednak ekspozycja Królewskiej Kolekcji Rzeźby. Unikatowa, pochodząca w większości z XVIII wieku kolekcja króla Stanisława Augusta to kilkadziesiąt rzeźb marmurowych i odlewów gipsowych najznakomitszych starożytnych artystów. Co ciekawe, dwie z nich, zaliczone do strefy edukacyjnej obiektu, będzie można poznawać przez dotyk. To duże ułatwienie nie tylko dla osób niedowidzących, ale też dla rodzin z dziećmi, które zyskają nową atrakcję. Niewątpliwie będą nią również odrestaurowane polichromie na suficie Oranżerii, a także odświeżone kuluary Teatru Stanisławowskiego.

08.05.2015 r. - prace rozbiórkowe i przygotowawcze w skrzydle zachodnim
Rozpoczęły się prace przygotowawcze w skrzydle zachodnim, które mają poprzedzać działania remontowe i konserwacyjne w tej części Starej Pomarańczarni.

24.04.2015 r. - odrestaurowywanie okien foyer zbliża się do końca
W tym miesiącu zakończą się prace przy renowacji okien drewnianych i okiennic.

08.04.2015 r. - prace w foyer i ogrodzie zimowym dobiegają końca
Kwiecień to miesiąc, w którym kończą się główne prace w foyer i ogrodzie zimowym. Nadal jednak wykonywane będę renowacje elewacyjne oraz piwniczne.

01.04.2015 r. - Oranżeria dostępna dla niepełnosprawnych
W Starej Pomarańczarni trwają prace mające na celu wprowadzenie licznych udogodnień dla niepełnosprawnych. Rozpoczęły się już roboty przy szybie windy. Dzięki niej osoby niepełnosprawne, a także matki z wózkami bez trudu zwiedzą m.in. wszystkie poziomy Galerii Rzeźby Polskiej. Winda dostępna na trzech poziomach Oranżerii to nowy element, który po remoncie pojawi się w budynku. Cel jest jeden: umożliwić osobom mającym problem z poruszaniem się komfortowe zwiedzanie XVIII-wiecznego zabytku. Postęp prac widać też w innych częściach Starej Pomarańczarni. Prace renowacyjne prowadzone są od dachu budynku, gdzie konserwowana jest więźba dachowa, ubytki zaś uzupełniane, po posadzki, gdzie wykonywane są izolacje. W ścianach budynku prowadzone są tzw. iniekcje. To proces polegający na wierceniu otworów (w odległości co 15 cm), wysuszaniu przestrzeni grzałkami, a następnie wstrzykiwaniu w nie specjalnego środka, który w efekcie wytworzy w ścianie barierę przed zawilgoceniami. Konserwowany jest również sufit nad Oranżerią, zdobiony pięknymi polichromiami. Zanim ich odtworzeniem zajmą się eksperci, ekipa remontowa czyści i uzupełnia ubytki w suficie, by ostatecznie pokryć go warstwą podkładową.

19.03.2015 r. - roboty renowacyjne podscenia i zascenia chylą się ku końcowi
Prace przy zasceniu i podsceniu Teatru Królewskiego wchodzą w ostatni etap. Działania renowacyjne powinny zakończyć się na początku drugiego kwartału 2015 r.

10.03.2015 r. - realizacja ekspozycji Królewskiej Kolekcji Rzeźby w Starej Oranżerii
10 marca 2015 r. Muzeum Łazienki Królewskie podpisało umowę na realizację I etapu ekspozycji Królewskiej Kolekcji Rzeźby w Starej Pomarańczarni. Prace będą prowadzone w Foyer, Ogrodzie Zimowym, Korytarzu Osobistości oraz w kuluarach bocznych Teatru Królewskiego i obejmą nową aranżację wnętrz i eksponatów, nowe systemy ekspozycyjne oraz system oświetlenia. Otwarcie tej części ekspozycji planowane jest na 21 czerwca br.

06.03.2015 r. - wznowienie prac w Galerii Rzeźby
W foyer Oranżerii zostały wznowione prace remontowe i konserwatorskie. Potrwają one cały miesiąc.

20.02.2015 r. - prace przy elewacji
Trwają roboty zewnętrzne w Starej Pomarańczarni. Na półmetku są już prace elewacyjne od strony północnej i południowej obiektu.

12.02.2015 r. - wizyta studyjna w Polsce muzealników z Fundacji Muzeów Regionu Østfold z Norwegii
W ramach działania partnerskiego "Strefa Teatru - Teatry Otwarte" w dniach 9-11 lutego 2015 roku w Polsce gościł dziewięcioosobowy zespół reprezentujący Fundację Muzeów Regionu Østfold z Norwegii. Fundacja jest partnerem projektu "Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta - Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego". Nasi goście mieli okazję zwiedzić obiekty należące do Muzeum Łazienki Królewskie, w tym Pałac na Wyspie, Pałac Myślewicki i Starą Oranżerię. Uczestniczyli też w lekcji muzealnej i warsztacie zorganizowanym przez Ośrodek Edukacji Muzealnej.

06.02.2015 r. - rozpoczęcie prac na poddaszu Starej Pomarańczarni
W tym miesiącu rozpoczęły się prace na dachu i poddaszu wschodniego skrzydła Oranżerii. Według plan potrwają one ponad pół roku.

26.01.2015 r. - okna Oranżerii zyskają nowy blask
Charakterystyczne, zakończone łukiem okna w budynku Starej Pomarańczarni już wkrótce odzyskają pierwotny wygląd. Wykonawca prac metodą odkrywkową ściera poszczególne warstwy farby, którymi przez lata pokrywano drewniane ramy. Wyrwy w drewnie są szpachlowane, przy większych ubytkach zaś flekowane. Następnym krokiem będzie szlifowanie i impregnacja ram okiennych, które w końcowym etapie zostaną pokryte farbą w jasnym kolorze. Remont objął także dach Starej Pomarańczarni. Konserwowana jest więźba dachowa w Foyer i nad Ogrodem Zimowym zlokalizowanym w południowej części Starej Oranżerii. Wymieniane jest także pokrycie dachu w centralnej części budynku. Równocześnie prowadzone są prace przy posadzkach i instalacjach grzewczych oraz elektrycznych. Trwa zabezpieczanie reliktów niedawno odkrytego, XVIII-wiecznego systemu grzewczego Starej Oranżerii. Kanały podpodłogowe, które niegdyś rozprowadzały ciepło we wnętrzu Ogrodu Zimowego, są w tej chwili zakrywane. Co ciekawe, wykonawca wykorzystuje do tego specjalny, niewiążący trwale materiał. Wszystko po to, by w przyszłości móc ponownie je odsłonić. 

21.01.2015 r. - renowacja drzwi w foyer
W połowie stycznia rozpoczęła się renowacja drzwi drewnianych w Starej Pomarańczarni. Nowy wygląd zyskają drzwi w foyer i ogrodzie zimowym. Planowo prace potrwają do marca 2015 r.

16.01.2015 r. - Stara Pomarańczarnia zyska nową jakość oświetlenia
Zakończyły się prace demontażowe starej instalacji oświetleniowej. W ramach nowej zamontowane zostaną m.in. gniazda wtykowe 230 i 400V.

08.01.2015 r. - posadzki kamienne w Galerii Rzeźby
W ramach prac remontowych i konserwatorskich projektu Galeria Rzeźby zyska nowe, kamienne posadzki. Prace potrwają do końca marca 2015 r.

30.12.2014 r. - remonty i modernizacje w Starej Oranżerii
Od września tego roku trwają prace nad renowacją budynku i pomieszczeń Starej Pomarańczarni. Ta wielka inwestycja dofinansowana w ramach projektu "Strefa muz i myśli Stanisława Augusta - Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego" zakończy się w lutym 2016 r. W pierwszych miesiącach realizacji projektu remonty i modernizacje w Starej Oranżerii skupiały się wokół działań w skrzydle wschodnim budynku. Aby mogły zostać odtworzone warstwy podposadzkowe, rozebrane zostały stare posadzki. Trwa renowacja okien oraz okiennic w Foyer i Ogrodzie Zimowym. Prace odbywają się również w piwnicach skrzydła wschodniego. Modernizowany jest także korytarz, w którym mieści się galeria.

22.12.2014 r. - Strefa Teatru - Teatry Otwarte: wizyta studyjna
W ramach działań partnerskich "Strefa Teatru - Teatry Otwarte" towarzyszących realizacji zadania "Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta - Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego" w dniach 15-17 grudnia 2014 r. zespół reprezentujący Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie odbył wizytę studyjną w Norwegii. Podróż obejmowała wizytę w Halden oraz w Oslo i miała na celu zapoznanie się z norweskim systemem muzealnym oraz z charakterem działalności Fundacji Muzeów Regionu Østfold. W trakcie wizyty pracownicy Muzeum Łazienki Królewskie zwiedzili wybrane obiekty muzealne należące do fundacji, tj. teren XVII-wiecznej twierdzy Friedriksten z wnętrzami prezentującymi ekspozycje dotyczące dziejów twierdzy, historii miasta Halden oraz historii Norwegii, Rod Herregard, zabytkowy, drewniany dwór wraz z założeniem ogrodowym, a przede wszystkim wnętrza Teatru Friedrikshald.

18.12.2014 r. - Trwa odtworzenie warstw podposadzkowych
Od listopada wykonywane są prace przy odtwarzaniu warstw podposadzkowych w Foyer i Ogrodzie Zimowym. Są to działania przygotowawcze przed położeniem kamiennych posadzek. Prace powinny być zakończone w tym miesiącu.

09.12.2014 r. - wstrzymanie prac zewnętrznych na okres zimy
Wszystkie czynności remontowe związane z pracami ziemnymi, izolacją, a także podbiciem fundamentów zostały zawieszone na czas zimy. Prace zostaną wznowione od marca przyszłego roku.

01.12.2014 r. - prace renowacyjne w Teatrze Stanisławowskim
Od grudnia 2014 r. do kwietnia przyszłego roku zaplanowane są roboty renowacyjne podscenia i zascenia w Teatrze Królewskim. Z punktu widzenia ochrony zabytku najważniejszym działaniem dotyczącym teatru będzie zamontowanie mgły wodnej, która będzie chroniła zabytek przed pożarem.

26.11.2014 r. -  komfort zwiedzających
Remont w Starej Pomarańczarni to także modernizacje, które mają wpłynąć na komfort odwiedzających. Oprócz renowacji zabytkowych pomieszczeń nowy wizerunek zyskają także toalety i szatnie.

17.11.2014 r. - Strefa Teatru - Teatry Otwarte: współpraca partnerska
"Strefa Teatru - Teatry Otwarte" to współpraca partnerska pomiędzy Fundacją Muzeów Regionu Østfold i Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Projekt obejmuje działania towarzyszące realizacji zadania głównego "Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta - Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego w Muzeum Łazienki Królewskie".
W ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” finansowanego z MF EOG/NMF Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie nawiązało współpracę z norweskim Ostfoldmusene (Fundacja Muzeów Regionu Østfold), pod którego pieczą znajduje się przepiękny, zabytkowy, drewniany XIX-wieczny Fredrikshalds Teater w Halden, odpowiednik Teatru Stanisławowskiego w Łazienkach Królewskich. XVIII-wieczny Teatr Stanisławowski, który posiada drewnianą, bogato zdobioną polichromiami konstrukcję, oraz Fredrikshalds Teater w Halden, gdzie przechowywany jest między innymi zbiór oryginalnych XIX-wiecznych dekoracji teatralnych, to jedne z zaledwie kilku tego typu obiektów w Europie, zachowanych w oryginalnym wystroju.
Fundacja Muzeów Regionu Østfold jest partnerem realizowanego od maja 2014 r. na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie projektu "Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta - Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego”. Działania partnerskie obejmują m.in. wizyty studyjne zespołu polskiego w Norwegii, zespołu norweskiego w Polsce, wspólne warsztaty i działania edukacyjne i realizowane są na podstawie umowy zawartej 12 listopada 2014 r. Budżet projektu"Strefa Teatru - Teatry Otwarte" wynosi 167 292,00 zł netto.

12.11.2014 r. - wymiana centralnego ogrzewania
Po robotach demontażowych oraz przygotowawczych przyszedł czas na instalowanie centralnego ogrzewania w Starej Pomarańczarni. W tym miesiącu ruszyły prace, które potrwają do lipca 2015 r.

03.11.2014 r. - renowacja okien i okiennic w Foyer i Ogrodzie Zimowym
Od października w Starej Pomarańczarni wykonywane są prace mające na celu odrestaurowanie drewnianych okien i okiennic. W przeszłości, by odświeżyć kolor ram okiennych i okiennic w Starej Pomarańczarni, nakładane były na nie kolejne warstwy farby. Realizacja projektu dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Funduszy Norweskich) oraz środków krajowych dała możliwość przeprowadzenia szczegółowych i skrupulatnych prac w tym zakresie. Za pomocą odkrywkowej metody ścierania poszczególnych warstw farby w sierpniu 2015 r. okna i okiennice zyskają nową jakość.

29.10.2014 r. - odkrycie dawnego systemu grzewczego Starej Oranżerii
W trakcie prac remontowo-konserwatorskich odsłonięte zostały relikty systemu grzewczego Starej Oranżerii - zespół ceglanych pieców oraz kanały podpodłogowe rozprowadzające ciepło we wnętrzu Ogrodu Zimowego. Najstarsze elementy systemu (piece w części zachodniej) pochodzą z XVIII wieku. Obecnie trwają prace archeologiczne mające na celu odsłonięcie i zadokumentowanie odkrytych reliktów.

21.10.2014 r. - Stara Pomarańczarnia pozbywa się starej instalacji centralnego ogrzewania
By móc zamontować nową instalację centralnego ogrzewania w Starej Pomarańczarni, trzeba najpierw usunąć tę wysłużoną. Dlatego w Oranżerii prowadzony jest demontaż c.o. Nowa, bardziej nowoczesna w formie instalacja centralnego ogrzewania wraz z izolacją termiczną zapewni odpowiednie warunki temperaturowe pomieszczeń. Prace z tym związane potrwają do lipca przyszłego roku.

13.10.2014 r. - prace zewnętrzne
Oprócz prac przygotowawczych w Starej Pomarańczarni w tym miesiącu rozpoczęły się również prace na zewnątrz obiektu. Do działań modernizacyjnych widocznych bez wchodzenia do budynku należą przede wszystkim prace przy elewacji od strony południowej i północnej, a także prace przy fundamentach czy izolacyjne. Wszystko po to, by uzupełnić niedoskonałości wynikające z upływającego czasu.

08.10.2014 r. - prace przygotowawcze w Teatrze Królewskim
Remont i modernizacja w Starej Pomarańczarni obejmuje nie tylko działania wewnątrz budynku. Oprócz prac w Foyer i Ogrodzie Zimowym rozpoczęły się prace przygotowawcze i zabezpieczające w Teatrze Stanisławowskim. Teatr Królewski to jeden z niewielu w Europie zachowanych autentycznych XVIII­­­­-wiecznych teatrów dworskich, a przede wszystkim - jedyny w Polsce. Ten mający trzy wieki zabytek wymaga pewnych działań modernizacyjnych, dlatego według planów renowacji poddane zostaną drzwi drewniane, a także podscenie i zascenie. Dotychczas rozpoczęte zostały czynności mające przygotować obiekt do prac remontowych i renowacyjnych.

29.09.2014 r. - Foyer i Ogród Zimowy zyskają nową posadzkę
Jednym z działań zaplanowanych w ramach remontu i konserwacji Starej Pomarańczarni jest odtworzenie warstw podposadzkowych oraz wykonanie posadzek kamiennych w Foyer i Ogrodzie Zimowym. Prace nad odtworzeniem warstw podposadzkowych planowo trwać będą dwa miesiące, a rozpoczną się w listopadzie 2014 r. Podposadzkowe warstwy podłogowe spełniają wiele funkcji. W zależności od konstrukcji podłogi, rodzaju stropów, przeznaczenia i lokalizacji pomieszczenia mogą wyrównywać podłoże, a także zapewniać izolację cieplną. Odtworzenie ich jest bardzo istotne, ponieważ choć są niewidoczne, to w dużym stopniu od nich zależy jakość i trwałość położonej w późniejszym czasie kamiennej posadzki.

22.09.2014 r. - ruszyły prace przygotowawcze i zabezpieczające w Foyer i Ogrodzie Zimowym
Żaden remont, a tym bardziej prace konserwatorskie nie mogą się odbyć się bez wcześniejszego zabezpieczenia obiektu i jego pomieszczeń przed ewentualnymi zabrudzeniami i zniszczeniami wynikającymi z prac remontowych i modernizacyjnych. Dlatego też przed zaplanowaną na najbliższy czas rozbiórką posadzek oraz renowacją okien drewnianych i okiennic zorganizowane zostały prace przygotowawcze oraz te, które mają na celu ochronę zabytkowych wnętrz w Ogrodzie Zimowym i Foyer Starej Pomarańczarni.

16.09.2014 r. - rozpoczęły się prace konserwatorskie i budowlane
16 września 2014 r. w Starej Pomarańczarni rozpoczęły się prace konserwatorskie i budowlane, prowadzone przez firmę Ciałbud sp. z o.o. Spółka ta wygrała postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich. Umowa z firmą Ciałbud o numerze 242/09/2014/K została podpisana 15 września 2014 r. Obecnie spółka Ciałbud realizuje prace w zakresie konserwacji okien, przebudowy instalacji centralnego ogrzewania oraz zajmuje się instalacją elektryczną. Trwają także prace konserwatorskie i budowlane w foyer Starej Pomarańczarni. Wszystkie działania realizowane są zgodnie z harmonogramem, pod stałym nadzorem inwestorskim i konserwatorskim.

18.08.2014 r. - agencja FORMIND zajmie się promocją projektu
18 sierpnia 2014 r.  zawarto umowę nr 220/08/2014/K z Agencją Reklamową Formind sp. z o.o. Agencja z Katowic została wybrana drogą przetargu. Formind sp. z o.o. zajmie się działaniami z zakresu informacji i promocji projektu. Do zadań agencji będzie należało m.in. przygotowanie materiałów promocyjnych i prasowych oraz działania w Internecie.

17.04.2014 r. - podpisanie umowa na realizację rzeczowego zakresu projektu
17 kwietnia 2014 r. zawarta została pierwsza umowa dotycząca realizacji projektu remontu i konserwacji Starej Pomarańczarni. Umowa nr 86/04/2014/K, będąca umową na realizację rzeczowego zakresu projektu, umożliwia świadczenie usług nadzoru autorskiego podczas działań wchodzących w skład projektu. Jej celem jest sprawowanie stałej kontroli podczas przeprowadzania modernizacji zabytkowych obiektów, aby były one wykonywane zgodnie z projektem. Pozwala także na szukanie najlepszych rozwiązań konserwatorskich i budowlanych podczas prac remontowych. W ramach umowy wykonano już pierwszy etap realizacji zamówienia, który polegał na analizie dokumentacji projektowej.