Wystawa trofeów egzotycznych zatytułowana "Oko w oko" prezentuje przeszło 70 zwierząt egzotycznych, żyjących w trzech strefach klimatycznych: okołorównikowej, umiarkowanej i subarktycznej. Ekspozycja, która ma ogromne wartości poznawcze i edukacyjne, jest jedną z większych w naszej części Europy.

Unikalne okazy zdobyte zostały na pięciu kontynentach. Większość z nich narodowi polskiemu przekazał Roman Hubert Hupałowski, myśliwy i działacz Małopolskiego Towarzystwa Łowieckiego, organizator m.in. 26 wypraw myśliwskich do Afryki. Wiele gatunków eksponowanych zwierząt odnotowanych jest w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody.

Wystawę dopełniają przedmioty codziennego użytku, niezbędne podczas dalekiej wyprawy, oraz wielkoformatowe fotografie ukazujące charakterystyczne krajobrazy afrykańskie i azjatyckie. Egzotyczne rejony naszego globu przywołują odgłosy sawanny i tropikalnego lasu.

"OKO W OKO" - OPIS WYBRANYCH EKSPONATÓW (FORMAT PDF - 2,4 MB)