Edward Śluzek (Warszawa ; pracownia konserwacji i rekonstrukcji dzieł sztuki ; )