Kolumna z orłem

W północno-zachodnim krańcu ogrodu, blisko Obserwatorium i Ogrodu Botanicznego pod koniec XX w. ustawiono kolumnę zwieńczoną sylwetką orła. Data „1262” na cokole upamiętnia rok pierwszego udokumentowanego w źródłach pisanych wydarzenia związanego z grodem lub dworem książęcym w Ujazdowie (zwanym wówczas Jazdowem). W tym roku na Mazowsze i na gród napadli Litwini wspierani przez Rusinów. W Jazdowie przebywał wówczas książę mazowiecki Siemowit I z rodziną. Został ścięty przez Rusinów, a jego małoletniego syna Konrada uprowadzono. Po tych tragicznych wydarzeniach Jazdów opustoszał. Centrum przyszłej Warszawy przeniesiono na skarpę wiślaną, gdzie dziś znajduje się Zamek Królewski i Stare Miasto. A kolumna stanęła w miejscu, gdzie prawdopodobnie znajdował się średniowieczny gród.

Orzeł wieńczący kolumnę w Łazienkach Królewskich, symbol majestatu, godności, władzy i potęgi nie ma korony, takiej jak dzisiejsze godło Polski. To bowiem nieukoronowany orzeł piastowski, który pojawiał się na monetach z XII-XIV w. A właśnie z dynastii Piastów pochodził Siemowit. 

przejdź do pełnej mapy