Londyńska premiera katalogu o kolekcji Stanisława Augusta

Album o historii królewskiej kolekcji malarstwa Stanisława Augusta miał swoją promocję w Wielkiej Brytanii. Publikacja została zaprezentowana w londyńskim The Wallace Collection, w którym znajdują się zbiory rodziny Seymour-Conway.

Spotkanie promocyjne poświęcone albumowi "The Stanisław August Collection of Paintings at the Royal Łazienki. Catalogue" odbyło się 20 maja w The Wallace Collection, mieszczącym się w Hertford House (Manchester Square). Zostało ono zorganizowane dzięki współpracy londyńskiego muzeum i Łazienek Królewskich.  

Czytelnikom, biorącym udział w promocji, o królewskiej kolekcji opowiedziała Dorota Juszczak, która opracowała katalog. Spotkanie poprowadził wybitny znawca historii XVIII w., prof. Richard Butterwick-Pawlikowski.

Stanisław August, "król-architekt", w ciągu swojego panowania zgromadził imponujące kolekcje malarstwa, rzeźby oraz grafiki. Tylko samych płócien było 2478. Wśród nich znajdowały się wybitne dzieła, m.in. dwa obrazy Rembrandta, "Dziewczyna w ramie obrazu" oraz "Uczony przy pulpicie” (obecnie prezentowane na Zamku Królewskim w Warszawie).

Pierwszy katalog, opisujący królewską kolekcję, został wydany w 1932 r. we Lwowie i przez ponad 80 lat był jedynym sumarycznym opracowaniem zbioru Stanisława Augusta. Autor tej publikacji - Tadeusz Mańkowski, najwybitniejszy przedwojenny badacz kolekcji ostatniego króla Polski - prześledził historię powstawania zbioru i podjął próbę całościowej oceny.

W 2011 r. Łazienki Królewskie, we współpracy z Zamkiem Królewskim w Warszawie i Muzeum Narodowym w Warszawie, zorganizowały wystawę "Rembrandt i inni. Królewska kolekcja obrazów Stanisława Augusta". W Pałacu na Wyspie, po raz pierwszy od 1939 r., zebrano obrazy pochodzące z Łazienek, a eksponowane w trzech warszawskich muzeach.

Prace nad wystawą i wydanym wtedy katalogiem wyznaczyły nowy kierunek badań nad królewską kolekcją, których celem jest naukowa reedycja dzieła Tadeusza Mańkowskiego. Wydana w 2015 r. "Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich. Katalog" stanowiła jeden z etapów tego zadania. Teraz nowo wydana angielska wersja tej publikacji miała swoją londyńską premierę.

Hertford House, fot. Wikimedia
The Wallace Collection, fot. Wikimedia