Nowe drzewa w królewskich ogrodach

Drzewa w łazienkowskich ogrodach.
Nowe nasadzenia w Ogrodzie Królewskim, fot. Paweł Czarnecki

Blisko 40 drzew posadzonych zostanie w ogrodach Łazienek Królewskich. Będą to kasztanowce, klony, dęby i jesiony. Zastąpią one 15 obumarłych egzemplarzy, usuwanych zgodnie z decyzją Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Nowe drzewa o kilkudziesięciocentymetrowym obwodzie sadzone są w Ogrodzie Królewskim i Romantycznym, w miejscu wyciętych wcześniej egzemplarzy. Nasadzenia to jeden z elementów prac rewaloryzacyjnych, prowadzonych od połowy września 2017 r., m.in. wzdłuż parkowych alejek.

Zgodnie z decyzją Stołecznego Konserwatora Zabytków, usuwane są drzewa obumierające i zagrażające spacerowiczom oraz zabytkom. Zastępują je nowe, w większości rodzime gatunki - dęby, jesiony, klony i kasztanowce.

Prace rewaloryzacyjne, w tym nasadzenia oraz pielęgnacja drzewostanu, dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, potrwają do końca 2018 r.

Nowe nasadzenia w Ogrodzie Królewskim, fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Prace konserwatorskie w zabytkowym drzewostanie, fot. Piotr Mądrach
Prace konserwatorskie w zabytkowym drzewostanie, fot. Piotr Mądrach