Posłuchanie młynarza przez Stanisława Augusta po zamachu Konfederatów Barskich