Dokumenty z czasów panowania Króla Stanisława Augusta