Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa Oddział Muzeum Łazienki Królewskie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w bezpłatnych zajęciach edukacyjnych, poświęconych faunie i florze.

Zajęcia, finansowane przez MKiDN w ramach programu Kultura Dostępna, skierowane są do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, domów dziecka, wiosek dziecięcych i świetlic socjoterapeutycznych. Zapisy na zajęcia pod adresem email: RezerwacjeMLiJ@lazienki-krolewskie.pl lub telefonicznie: 518 684 215.

TEMATY ZAJĘĆ W RAMACH KULTURY DOSTĘPNEJ

Leśne zwierzęta duże i małe
Dzieci poznają zwierzęta żyjące w polskich lasach i specyfikę leśnego środowiska. Dowiedzą się, co lubią jeść poszczególne gatunki, które zwierzę występujące w Polsce jest największe, a które najbezpieczniej oglądać z daleka.

Zajęcia dla przedszkoli, klas I-III szkoły podstawowej. Czas trwania ok. 60 min., sala "Las".

Skrzydlaci przyjaciele
Uczniowie poznają wybrane gatunki ptaków występujące w Polsce. Dowiedzą się m.in., które z nich możemy spotkać w parku, a które tylko w lesie - z dala od ludzi. Po zajęciach odróżnią kaczkę od kaczorka, będą potrafili powiedzieć, które ptaki są najsprytniejsze, a które transportują pisklęta, przenosząc je na grzbiecie.

Zajęcia dla przedszkoli, klas I-III szkoły podstawowej. Czas trwania ok. 60 min., sala "Ptaki".

Podróż w dalekie strony
Dzieci poznają zarysy kontynentów: Afryki, Azji, Ameryki Północnej i Południowej, a także niektóre gatunki żyjących tam zwierząt. Dowiedzą się, jak środowisko wpływa na wygląd przedstawicieli egzotycznej fauny. Po zajęciach uczniowie będą wiedzieli, czym różni się żubr od bizona, dlaczego futro niedźwiedzia polarnego jest długie i białe, a tygrysa - krótkie i pasiaste. 

Zajęcia dla przedszkoli, klas I-III szkoły podstawowej. Czas trwania ok. 60 min., sala "Oko w oko".

Co noszą zwierzęta w lesie, kiedy jest zimno?
Uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób zwierzęta leśne przygotowują się do zimy, i co robią w czasie największych mrozów. Poznają gatunki, które radzą sobie z niskimi temperaturami i brakiem pożywienia.

Zajęcia dla przedszkoli, klas I-III szkoły podstawowej. Czas trwania ok. 60 min., sala "Las".

Tropy i ślady zwierząt
Dzieci nauczą się rozpoznawać ślady żyjących w Polsce ptaków i ssaków. Dowiedzą się, w jaki sposób zwierzęta je zostawiają, a także czym dokładnie są tropy. Będą potrafiły odróżnić szyszkę, z której nasiona zjadł dzięcioł, od tej, którą pożywiła się wiewiórka, a także poznać, czy w norze mieszka lis, czy borsuk.

Zajęcia dla przedszkoli, klas I-III szkoły podstawowej. Czas trwania ok. 60 min., sala "Las".

Przygoda z grzybami (wrzesień - listopad)
Uczniowie poznają budowę wybranych grzybów i ich znaczenie dla ekosystemu. Nauczą się rozróżniać najpospolitsze gatunki jadalne i trujące. Będą wiedzieć, że grzyby należy zbierać pod opieką dorosłych, i tylko te, które znamy.

Zajęcia dla przedszkoli, klas I-III szkoły podstawowej. Czas trwania ok. 60 min., sala "Las".

Ptasi rodzice, ptasie dzieci
Dzieci dowiedzą się, jak różne gatunki ptaków opiekują się swoim potomstwem, czym różnią się gniazdowniki od zagniazdowników, które pisklęta wymagają troskliwej opieki rodziców, a które po wykluciu są samodzielne. Poznają też różne rodzaje ptasich gniazd, dowiedzą się, które gatunki budują największe gniazda, które najmniejsze, a które nie budują gniazd wcale. Zobaczą też, jakie gniazda można nosić na nogach jak kapcie, a z jakich da się ugotować zupę.

Zajęcia dla przedszkoli, klas I-III szkoły podstawowej. Czas trwania ok. 60 min., sala "Ptaki".

Sowa mądra głowa?
Dzieci dowiedzą się, które gatunki sów żyją w Polsce, w jaki sposób są przystosowane do polowania nocą, co to jest szlara i czemu służy, a także dlaczego sowy mogą latać bezszelestnie. Poznają niezwykłą budowę uszu tych ptaków, dzięki którym, siedząc na drzewie, mogą precyzyjnie zlokalizować biegnącą pod śniegiem mysz. Usłyszą też legendę o sowie śnieżnej i dowiedzą się, ile prawdy jest w powszechnym przekonaniu o sowiej mądrości.

Zajęcia przeznaczone dla przedszkoli, klas I-III szkoły podstawowej. Czas trwania ok. 60 min., sala "Las".

Przyroda wokół nas
Zajęcia odbywają się w ogrodach Muzeum Łazienki Królewskie i wymagają od uczestników aktywności ruchowej. Uczniowie nauczą się rozpoznawać drzewa rosnące w naszych lasach. Dowiedzą się, jak wyglądają liście różnych gatunków, dlaczego większość drzew zrzuca je na zimę, jak rozsiewane są nasiona, które drzewa są największe, a które najstarsze, i gdzie możemy je spotkać. Poznają zwierzęta mieszkające w mieście - tuż obok nas - i nauczą się, jak im pomagać, nie szkodząc.

Zajęcia dla przedszkoli, klas I-III szkoły podstawowej. Czas trwania ok. 60 min.

Wędrówki ptaków
Uczniowie poznają przyczyny ptasich wędrówek i utrwalą wiedzę o gatunkach wędrownych oraz niewędrownych. Dowiedzą się, gdzie ptaki migrują, i dlaczego czasami rezygnują z odlatywania do cieplejszych krajów. Poznają gatunki, które fruwają dobrze i słabo, a także te, które uczą się latania szybciej i dłużej. Korzystając z mapy świata, ustalą, w jaki sposób ptaki wybierają najbezpieczniejszą trasę wędrówki.

Zajęcia dla klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Czas trwania ok. 60 min., sala "Ptaki".

Jak tropić dzikie zwierzęta?
Uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób, na podstawie śladów, rozpoznawać można obecność pewnych gatunków. Nauczą się, jak policzyć dzikie zwierzęta żyjące w lesie. Dowiedzą się, które zwierzęta są stopochodne, a które palcochodne, z czego wynika budowa ich stóp i jak wpływa na wygląd ich tropów.

Zajęcia dla klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Czas trwania ok. 60 min., sala "Las".

Zwierzęta różnych stref klimatycznych
Uczniowie przekonają się, że wygląd zwierzęcia zależy od środowiska, w którym żyje. Poznają ssaki z trzech stref klimatycznych: okołorównikowej, umiarkowanej i okołobiegunowej. Będą starali się odpowiedzieć na pytanie, jaki warunki klimatyczne tam panują.

Zajęcia dla klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Czas trwania ok. 60 min., sala "Oko w oko".

Synantropizacja, czyli cywilizowanie dzikości
Młodzież pozna proces synantropizacji, jakiemu podlega coraz więcej dziko żyjących gatunków zwierząt. Uświadomi sobie, że działalność człowieka niesie za sobą poważne konsekwencje dla przyrody, a każda ingerencja w środowisko naturalne pociąga za sobą nieprzewidywalne skutki nie tylko dla zwierząt, lecz także dla ludzi.

Zajęcia dla klas VI-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Czas trwania ok. 60 min., sala "Las".

W królestwie grzybów (wrzesień - listopad)
Uczniowie dowiedzą się, jak są zbudowane grzyby, jak się rozmnażają i odżywiają, czy mają płeć, w jaki sposób atakują inne organizmy i jak mogą z nimi współpracować. Usłyszą o mikoryzie i jej znaczeniu dla ekosystemu. Poznają polskie grzyby jadalne, trujące i chronione. Będą wiedzieli, dlaczego grzyby tworzą osobną jednostkę taksonomiczną, obok królestwa roślin i zwierząt.

Zajęcia dla klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Czas trwania ok. 60 min., sala "Las".

Drzewa leśne i strategie ich przetrwania
Zajęcia odbywają się w ogrodach Muzeum Łazienki Królewskie i wymagają od uczestników aktywności ruchowej. Uczniowie poznają najważniejsze gatunki drzew rosnących w lasach i dowiedzą się, jak je rozróżniać. Po lekcji będą potrafili opowiedzieć, jak drzewa się odżywiają i ze sobą rywalizują. Poznają gatunki specjalizujące się w szybkim zajmowaniu niezalesionych terenów, rosnące w starych lasach, doskonale czujące się na nizinach, w górach i na terenach podmokłych. Dowiedzą się też, w jaki sposób nasiona poszczególnych gatunków przenoszone są na duże odległości.

Zajęcia dla klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Czas trwania ok. 60 min., sala "Las".