Dorosłych zapraszamy na bezpłatne warsztaty przyrodnicze w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, dzięki którym można będzie być bliżej natury oraz poznać różne gatunki roślin i zwierząt.

Zajęcia, finansowane przez MKiDN w ramach programu Kultura Dostępna, skierowane są do grup zorganizowanych: klubów seniorów, grup wycieczkowych, domów pomocy społecznej. Zapisy na zajęcia pod adresem email: RezerwacjeMLiJ@lazienki-krolewskie.pl lub telefonicznie: 518 684 215.

TEMATY WARSZTATÓW

Synantropizacja, czyli cywilizowanie dzikości
Uczestnicy zajęć poznają proces synantropizacji, czyli sposób przystosowania gatunków do warunków powstałych w wyniku działalności człowieka. Procesowi temu ulega coraz więcej dziko żyjących zwierząt: jerzyki, jeże, dziki, lisy, a nawet niedźwiedzie. Coraz częściej blisko ludzkich siedzib spotkać można niespodziewanych gości, takich jak: bobry czy łosie. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jakie konsekwencje dla zwierząt niesie działalność człowieka, a także jak pomagać zamieszkującym miasta gatunkom.

Czas trwania warsztatów: ok. 60 min.

Bezpieczni na łonie przyrody
Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak uniknąć niebezpieczeństw czyhających na łonie przyrody, jakie zwierzęta mogą stanowić zagrożenie, a także jak postępować, by nie narazić się na atak z ich strony. Nauczą się, jak minimalizować możliwość zakażenia chorobami odzwierzęcymi (borelioza, kleszczowe zapalenie opon mózgowych, świerzb, tasiemiec bąblowiec, toksoplazmoza i wścieklizna) oraz jak chronić przed chorobami pasożytniczymi psy i koty. Poznają też niektóre niebezpieczne rośliny, np. barszcz Sosnowskiego, i dowiedzą się, jak je rozpoznawać.

Czas trwania warsztatów: ok. 60 min.

Zwyczaje godowe zwierząt
Uczestnicy warsztatów dowiedzą się m.in., co robią samce, żeby zdobyć partnerkę, i jakimi kryteriami kierują się samice, wybierając kandydatów na ojców swojego potomstwa. Będą mieli również okazję przekonać się, jak przejawia się dymorfizm płciowy u różnych gatunków zwierząt. Usłyszą, dlaczego niektóre samce batalionów upodabniają się do samic, a także w jaki sposób samce różnych gatunków radzą sobie z niepewnym ojcostwem swoich dzieci. Ponadto przekonają się, czy gatunki, które uważaliśmy przez wieki za wierne po grób, są naprawdę monogamiczne, i co daje niektórym ptakom ukrywanie dzieci w cudzych gniazdach. Na zajęciach poruszony zostanie także temat podziału obowiązków rodzicielskich u poszczególnych gatunków.

Czas trwania ok. 60 min.

Tajemnicze życie grzybów (wrzesień - listopad)
Zajęcia odbywają się w sali "Las", gdzie eksponowana jest wystawa czasowa prezentująca grzyby wielkoowocnikowe, występujące w polskich lasach. Uczestnicy warsztatów nauczą się, jak zbierać, transportować, przechowywać i przyrządzać grzyby, żeby nie stały się szkodliwe dla zdrowia. Poznają gatunki jadalne, niejadalne, trujące i chronione. Dowiedzą się, jak są zbudowane grzyby i jaką rolę pełnią w ekosystemie. Posłuchają opowieści o niezwykłej symbiozie grzybów i drzew oraz grzybów i glonów. Dowiedzą się, dlaczego dla tych niezwykłych organizmów utworzono osobną jednostkę taksonomiczną - królestwo "grzyby".

Czas trwania ok. 60 min.