Zapraszamy na koncert, podczas którego wybrzmią utwory Georga Philippa Telemanna, niemieckiego kompozytora barokowego. Wykona je Zespół Instrumentów Dawnych Warszawskiej Opery Kameralnej Musicae Antiquae Collegium Varsoviense pod dyrekcją Łukasza Borowicza.

Program koncertu odbywającego się w cyklu "Barok w Teatrze Królewskim":
- Ouverture-Suite G moll TWV 55:g4 - 3 oboje, fagot, smyczki i basso continuo
I. Ouverture
II. Rondeau, Gayement
III. Les Irrésoluts, Discrétion
IV. Les Capricieuses
V. Loure
VI. Gasconade
VII. Menuet Alternativ
- Ouverture F -Dur TWV 44:g7 - na dwa rogi, smyczki i basso continuo
- Concerto polonais in G major TWV 43:G7
Dolce, Allegro, Largo, Allegro
- Ouverture-Suite D-Dur TEV 55:D1 - na obój, trąbkę, fagot, smyczki i basso continuo
I. Ouverture (Lentement-Vite-Lentement-Vite-Lentement)
II. Air. Tempo giusto
III. Air. Vivace
IV. Air. Presto
V. Air. Allegro

Zespół Instrumentów Dawnych Warszawskiej Opery Kameralnej Musicae Antiquae Collegium Varsoviense - w jego skład wchodzą muzycy, którzy odbyli studia na czołowych europejskich uczelniach w dziedzinie muzyki dawnych epok i doskonale posługują się kopiami historycznych instrumentów. Bardzo bogate i stale powiększane instrumentarium pozwala na wykonywanie, zgodne z wymogami dawnego stylu, repertuaru z ok. 1600 roku, poprzez dojrzały barok i okres klasyczny.